Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Асен Личев е освободил от длъжност директора на РИОСВ-Бургас

Служебният министър на околната среда и водите Асен Личев е освободил от длъжност директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите-Бургас Детелина Иванова.  Личев съобщи това на пресконференция в ресорното министерство. 

Причината е, че Иванова е направила мотивирано предложение за узаконяване на незаконно създадени обекти, които са поставени докато е имало забрана за строежи в къмпингите "Смокиня" и "Веселие", обясни министърът. Заповедта за защитената територия в района на Каваците, в която влизат къмпинг "Смокиня" и част от бившия вече къмпинг "Веселие", е издадена през 1984 г. от Комитета за опазване на природата към Министерския съвет.

Със заповед на министър Емил Димитров от 9 април 2021 г. се променя режимът в цялата защитена територия, като се допуска районът на къмпингите, както и плажната ивица, да се изключат от режима на опазването, поясни заместник-министър Емилия Тончева. Тя каза, че след заповедта на Димитров цялата концесия на плажа излиза извън зоната на защита и се допуска строителство и влизане в района с превозни средства, което преди това е било забранено. Личев е отменил тази заповед на своя предшественик и в момента тези дейности отново са забранени.

Служебният министър отбеляза още, че е заварил 11 директори на регионални звена на екоминистерството - регионални дирекции за околна среда и води, басейнови дирекции, природни паркове, които са назначени без конкурс. "Все още не съм ги сменил, защото уважавам професионализма. Ако се докажат, ги оставям да работят. Ако сгафят, ги уволнявам", посочи той, допълвайки, че точно такъв е случаят с директора на РИОСВ-Бургас.

Друг проблем, с който се опитва да се справи служебното ръководство на МОСВ, е забавянето на изготвянето на новите планове за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения. Личев обясни, че по времето на министър Нено Димов е сключен договор за консултантски дейности със Световната банка за подготовка на плановете. Но встъпителният й доклад по този договор е бил забавен от някого в МОСВ, вероятно от заместник-министър, е станало ясно по време на среща с представител на банката. В момента има закъснения по плановете между 9 и 17 месеца, което застрашава срещу страната да бъде образувана нова европейска наказателна процедура. Сега експертите в министерството ще разработват плановете за управление с помощта на експертите от СБ, като ще се опитат да минимизират вредните последствия от тези закъснения.

Асен Личев изтъкна като успех за първия месец от управлението си приемането от правителството на Националната програма за управление на отпадъците. Вторият голям успех е възстановяването на Националния съвет по биологично разнообразие, който ще разгледа и прецизира границите на 40 защитени зони на 6 юли и ще подготви за утвърждаване от министъра на три нови защитени зони, които са предимно по Черноморието.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във