Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

"Армейски холдинг" увеличава консолидираната си загуба

Консолидираната загуба на бившия приватизационен фонд "Армейски холдинг" АД расте и в края на четвъртото тримесечие е в размер на 81 хил. лв., според данните в междинния му счетоводен отчет. Общите приходи са се понижили с 6.24% на годишна база и са на стойност 436 хил. лева. Нетните продажби формират 99.77% от всички парични постъпления, като те намаляват с 1.81% спрямо декември 2012-а. Разходите по дейността на холдинга също отчитат ръст, макар и минимален, от 0.94 на сто.

В неконсолидирания отчет на дружеството към декември миналата година бе отчетена загуба от 1.517 млн. лева.

"Армейски холдинг" е наследник на "Армейски приватизационен фонд" АД, учреден на 23 септември 1996 г. за участие в масовата приватизация. Компанията има инвестиции в дъщерните предприятия "ДАП" АД (76.72%), "Брезентови изделия" АД (58.99%), "Карнота" АД (56.68%) и "Булгарцвет-ЕП" АД (51.31%).

В инвестиционния портфейл на холдинга влизат и асоциираните дружества "Перално оборудване" АД (22.46%), "Хан Кубрат" АД (43.40%), "ЛегаФин" ООД (25%), "МИП Консулт" ООД (49%), "АрмСнаб" АД (25%), "Ахинора" АД (37.31%), както и две други - БЗОК "Закрила" АД (0.003%) и ИК "Земя" АД (15.38%).

Значителна част от текущите и нетекущите активи на "Армейски холдинг" АД са предоставените дългосрочни и краткосрочни заеми на дъщерните дружества. Финансовите затруднения, които изпитват те в резултат на ограничаване на потреблението и повишаването на цените на суровините и материалите, им пречат регулярно да обслужват взетите заеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във