Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АРМЕЕЦ - С НОВ СОБСТВЕНИК НА 1 ЮНИ

Химимпорт - фирмата, която е единственият кандидат и сигурен купувач на застрахователно дружество Армеец, ще влезе в компанията най-късно до 1 юни, съобщиха източници от Агенцията за приватизация. Дружеството извади повече късмет на пазара от своя основен акционер ДЗИ. След близо двегодишната игра ще те купя, няма да те купя тази част от групата намери нов собственик. Миналата седмица Химимпорт предложи окончателна цена от 4.3 млн. лв. за 91.1% от капитала на Армеец, които са собственост на ДЗИ (5% са на Министерството на отбраната и малко над 3% принадлежат на структури, свързани с военното ведомство). Индикативната оферта на фирмата, подадена през март, беше за 1.9 млн. лв. и бе увеличена на 3.6 млн. лева. Парите от продажбата на Армеец ще бъдат запорирани в специална сметка в Агенцията за приватизация. Те ще останат там, докато трае подборът на офертите за ДЗИ. Когато тази част от процедурата приключи, парите ще бъдат прехвърлени в сметките на държавния застраховател и ще послужат като мотив да се поиска увеличаване на цената му. За премиен приход от 15-17 млн. лв. ще се бори Армеец под ръководството на новите си собственици, коментираха запознати с бизнесплана за бъдещото развитие на дружеството. Това би му осигурило около 4-4.5% пазарен дял. За миналата година компанията е реализирала брутен премиен приход от 7.3 млн. лв., чиста печалба от 21 000 лв., приходи от застрахователни операции в размер на 14.6 млн. лева. Пазарният дял на компанията бе малко под 2 процента. Брутният премиен приход за първото тримесечие на 2002 г. на Армеец е 1.935 млн. лева.За увеличаването на приходите, според бизнесплана, ще се разчита най-вече на банковите застраховки (застраховане на кредитен риск и микрокредити). Партньор на дружеството в тези дейности ще бъде ЦКБ, която е собственост на фирми от състава на варненската структура ТИМ. Другият коз, на който ще разчита Армеец, са по-големите клиенти, които са в делови отношения с Химимпорт и ТИМ. Сред услугите, които Армеец ще им предлага, най-вероятно до края на годината е и експортното застраховане и презастраховането.Има вероятност Армеец да започне да продава и застраховката Зелена карта от името на ДЗИ. В момента юристите на дружеството търсят правната форма, под която може да стане това. Най-вероятно компанията ще създаде собствена брокерска къща, която ще продава застраховката. Дружеството се отказа да предлага тази услуга при учредяването на Националното бюро по зелена карта в средата на миналата година. Тогава мотивът беше, че като част от групата на ДЗИ няма смисъл и Армеец да внася гаранцията от 600 000 евро, която се изисква от членовете на организацията. Най-вероятно новите собственици на Армеец ще продължат преговорите с бъдещото ръководство на ДЗИ за съвместна работа по зелената карта, коментират осведомени. Дори и да се нагърбим само да посредничим при продажбата на продукта от името на ДЗИ, това ще ни даде възможност да привличаме клиенти, коментираха експерти от Армеец.Според условията на конкурса, Химимпорт ще се задължи през следващите пет години да не променя предмета на дейност на дружеството и да запази числеността на персонала му. В момента обаче е в ход изготвянето на програма за преструктурирането на почти всички регионални агенции на Армеец. Най-вероятно след смяната на собствеността част от персонала няма да работи на трудови договори, а ще се намери друга форма за сътрудничество с тези хора, коментираха запознати с кухнята.До момента нито един от дребните акционери не е поискал да продаде дела си и да се оттегли от компанията, твърдят осведомени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във