Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АРМЕЕЦ ПРОМЕНЯ СТРАТЕГИЯТА СИ

Общо събрание на акционерите на застрахователна компания Армеец ще бъде свикано в средата на септември, научи в.БАНКЕРЪ. Основната му задача е да се решат окончателно въпросите, свързани с управлението на дружеството. В момента се обсъждат предимствата и минусите на двата варианта за управление на Армеец - да се запази двузвенната структура (надзорен и управителен съвет) или да се ръководи от съвет на директорите. Обсъжда се и вариантът за създаване на един вид общ надзорен съвет, който да контролира делата на всички финансови институции, които влизат в структурата на ТИМ. Засега в застрахователния бранш най-стабилни са залаганията за това, че назначеният неотдавна прокурист на дружеството Румен Георгиев ще остане шеф на компанията, независимо от формата на управление, която ще бъде възприета. Досегашният изпълнителен директор на Армеец Николай Сотиров най-вероятно също ще остане в ръководството му.Нито един от дребните акционери не е изявил желание да се оттегли от дружеството след смяната на собственика му (91.1% от капитала на Армеец вече са собственост на Химимпорт, 5% са на Министерството на отбраната). Малко над 3% принадлежат на структури, свързани с военното ведомство.Ръководството на Химимпорт подготвя нова пазарна стратегия за развитието на застрахователна компания Армеец, съобщи за в. БАНКЕРЪ Румен Георгиев. Документът ще бъде окончателно завършен до началото на септември - преди датата на акционерното събрание. Той ще съдържа предложения за промени в общите условия по различните видове застраховки, нови продукти и програма за реорганизация на клоновата мрежа на компанията. Основната тежест при подбора на новите услуги ще падне върху финансовите застраховки и обслужването на клиентите в рамките на едно банково гише. Армеец ще развива и т.нар. банкови застраховки, коментираха експерти от компанията. Тук става въпрос за различни видове осигуряване на кредити. (Партньор на дружеството в тези дейности ще бъде ЦКБ. Както е известно, собственик на контролния пакет в нея е Химимпорт, в капитали на която доминира варненската структура ТИМ.)Друга идея, която се обмисля от ръководството на Химимпорт, е създаването на гаранционен фонд за финансови рискове. Благодарение на сътрудничеството с ЦКБ този проект също има шанс да успее. Засега не се предвижда Армеец да се занимава с продажбата на застраховката Зелена карта. Тази идея се обсъждаше по времето когато дружеството беше част от системата на ДЗИ, но преговорите така и не бяха доведени докрай преди продажбата му.След като бъдат готови, предложенията за промени в продуктовата схема ще трябва да бъдат внесени за одобрение от Агенцията за застрахователен надзор. При благоприятно стечение на обстоятелствата отговорът от ведомството на Румен Гълъбинов трябва да дойде до края на годината.Сред приоритетите на Армеец ще бъде още засилването на дейността на дружеството извън столицата, уточни Румен Георгиев. Мотив за това решение бил фактът, че повечето конкуренти от застрахователния бранш съсредоточавали огромен процент от бизнеса си в столицата и в големите градове. Това обаче най-вероятно ще наложи закриването на някои от регионалните агенции за сметка на откриването на нови в по-перспективни райони.Основната цел на програмата за развитие е увеличаването на премийния приход на Армеец. За първите шест месеца на 2002 г. той е 3 млн. лв., което е малко по-ниско в сравнение със същия период за миналата година (3.4 млн. лв.). Влошените финансови резултати се дължат на увеличената щетимост и на намалените приходи, обясни Румен Георгиев.За премиен приход от 20-25 млн. лв. до края на 2003 г. ще се бори Армеец под ръководството на новите си собственици - това е записано в бизнесплана на дружеството, който е внесен в Агенцията за приватизацията още при продажбата на компанията.На 14 юни Химимпорт спечели наддаването за 91.1% от капитала на компанията, които бяха собственост на ДЗИ. Цената бе 4.3 млн. лева. Индикативната оферта на фирмата, подадена през март, беше за 1.9 млн. лв., след което сумата се увеличи на 3.6 млн. лева. Според условията на приватизационния договор, Химимпорт са задължени през следващите пет години да не променят предмета на дейност на Армеец и да запазят числеността на персонала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във