Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АРМЕЕЦ ОТЧЕТЕ 6.7 МЛН. ЛВ. ПЕЧАЛБА ЗА 2005 ГОДИНА

Редовното годишно общо събрание на акционерите на застрахователно акционерно дружество Армеец, което се проведе на 2 юни 2006 г., взе решение печалбата за 2005 г. в размер на 6.7 млн. лв. да бъде капитализирана, като капиталът се увеличава от 8 590 900 лв. на 15 019 000 лева. Акционерите одобриха доклада на управителния съвет за дейността на дружеството, както и доклада на регистрираните одитори и приеха заверените финансови отчети за 2005 година. Общото събрание прие изменения и допълнения в устава на дружеството, с който ЗАД Армеец привежда дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането, като на основание чл.12, ал. 4 от Кодекса за застраховането акциите на дружеството стават безналични и ще бъдат регистрирани в Централния депозитар. Застрахователят променя наименованието си в Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество Армеец. За одитор на дружеството за 2006 г. бе избрано специализираното одиторско предприятие Гранд Торнтон.
През отчетната 2005 г. компанията е реализирала 44.7 млн. лв. приходи от застрахователни премии, като ръстът им надхвърля 65.5%, а пазарният дял на дружеството надвишава 5%, в сравнение с 2004 г., когато той е 3.81 на сто. За четвърта поредна година Армеец се класира в ранглистата на най-динамично развиващите се компании в сектора. От две години Mitsui Sumitomo Re - един от световните лидери в застраховането, с рейтинг АА, споделя с Армеец риска по отношение на имуществените, строително-монтажните, карго и други видове застраховки, предлагани на българския пазар. Единствен на застрахователния пазар в България Армеец споделя риска заедно със световни застрахователни компании и при експлоатацията на космически спътници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във