Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АРМАТУРИ И ФАКТУРИ ЛЕГАЛИЗИРАТ ДАЛАВЕРИ ЗА 12 МИЛИОНА ЛЕВА

Купища материали се изписаха за нарушенията в Топлофикация АД. Пак заради нея кметът на София ген. Бойко Борисов и министърът на енергетиката Румен Овчаров едва не се хванаха гуша за гуша. Разбра се още, че бившият шеф на дружеството Валентин Димитров добре си е поживял на гърба на хората, пред които години наред стоеше дилемата дали да изключат само един-два радиатора, или всичките.
Джакузита, яхти, почивки, че дори и сметките за дъвките и презервативите на началника са плащани все от абонатите на топлофикационното дружество.
Сега чакаме прокуратурата да се произнесе по въпроса за злоупотребите. Но докато това се случи, не е лошо да знаем и какви са те.
Още през 2004 г. - с аргумента оптимизиране на работата, изпълнителният директор Димитров взема на пряко подчинение Материално-техническото осигуряване (МТО), което дотогава е било на подчинение на заместник изпълнителния директор по финансово-икономическата и търговската дейност. Шефът на дружеството променя щатното разписание и на длъжността директор МТО назначава Лина Абланска, за която се твърди, че е от най-близкото му обкръжение. От доклада, изготвен от специална комисия на Столичната община, захванала се да изяснява баталиите в топлофикационното дружество, става ясно, че Абланска бързо се е заела да реди сделките, и то така както очаква шефът й.
Комисията е направила категоричен извод, че при това подреждане почти винаги е заобикалян Законът за обществените поръчки, а действията на Димитров са били все в посока легализиране на нарушения. Нещо повече: при всяка сделка разликата между договорената и платената цена не е в проценти, както обичайно се случва по нашите географски ширини, а в пъти. Една от извършените сделки пък, в която действително платената сума надвишава до осем пъти договорената, с право може да влезе в Книгата на Гинес. Разбира се, ако там преди банановите републики включат нов раздел за договаряне по български.
Справката за покупка на арматура през 2005 г. например показва, че от общо 42 сделки 16 са с фиктивни договори, а по останалите... контракти изобщо липсват. Според изводите на Комисията в някои договори са вписвани занижени цени, именно за да се заобиколят изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Естествено, за да се реализират подобни сделки, трябва да има и подходящи контрагенти. И както е модерно в днешно време,
Валентин Димитров сформира своя обръч от фирми
Една от тях е Мако Трейдинг ЕООД, еднолична собственост на 30-годишната Теодора Симеонова Тренева, която вече има установени отношения с шефа на топлофикация Валентин Димитров в ролята си на управител на кипърската офшорка Брокер къмпани - друг доставчик на Топлофикация - София. Новосъздадената Мако Трейдинг сключва договор за доставка на клапа за топлорайон София - изток на 20 януари 2005 година. Насрещната проверка обаче е установила, че този договор е недействителен. Стойността на клапата, посочена в него, е 21 590 лв., а осчетоводяването на покупката е станало с три фактури на обща стойност 51 275 лева. Сиреч с горница от 29 685 лева.
Пак същата фирма доставя и регулиращи вентили, които по договор би трябвало да струват 40 330 лева. С помощта на осем фактури обаче сумата се е увеличила точно четири пъти - до 161 320 лева. Така че само от тези две доставки фирма Мако Трейдинг взима в повече 120 990 лева.
По друг договор от 19 януари 2005 г. същата фирма е трябвало да достави една клапа на стойност 16 245 лева. Заплащането обаче става с четири фактури и така Теодора Тренева получава 72 959 лв., което е 4.5 пъти повече от цената на доставената клапа. Реализираната разлика от тази сделка пък е 56 714 лева.
Но най-фрапантен си остава договорът от 8 февруари 2005 г. за доставка на осем вентила с електрозадвижка. Според него стойността им би трябвало да е 20 165 лв., но според складова разписка № 25888/11.10.2005 г. заплащането е увеличено почти осем пъти, чрез осем фактури и достига общо 161 320 лева. Така се връзва горница от 141 320 лева.
Ето защо комисията е констатирала, че само за 2005 г. при доставките на фирмата Мако Трейдинг за Топлофикация - София разликата в плащането е в повече от договореното... с общо 348 709 лева.
Други 159 165 лв. горница същата Тренева е получила от топлофикационното дружество чрез управляваната от нея кипърска офшорка Брокер къмпани. Договорът с тази фирма е за доставката на два броя клапи на стойност 36 770 лева. С девет фактури обаче платената сума се увеличава 5.24 пъти и става 192 935 лева. Така само при 30-годишната избраничка на топлофикационния шеф за година се формира разлика спрямо договореното от общо над половин милион (точната сума е 507 874 лева).
Според информационната система Дакси освен Мако Трейдинг Теодора Тренева притежава още три еднолични ООД-та (Теотех, Студио Марица и Студио Мая), а чрез едно от тях държи 100% и от Струма Енерджи ООД.
Следващият любим доставчик
на оборудване за Топлофикация - София АД е фирма Шибър ЕООД. При сключените с нея договори насрещните проверки установяват доста интересни аномалии.
В един от тях например цената за доставка на клапа със самозаключващо се устройство по договор е 24 990 лева. Насрещната проверка обаче установява, че дружеството е превело 157 835 лв., или 6.32 пъти в повече. Горницата от 132 845 лв. отива при 38-годишната Силвия Кирилова Петрова, която освен Шибър ЕООД притежава още три еднолични дружества (Агрохим, Буимпекс и Електра Стил). Вероятно тепърва ще се установява какво точно и за колко пари е доставило Шибър ЕООД.
Впрочем деловите отношения на Петрова с Топлофикация - София започват още в началото на миналата година. С договор от 20 януари 2005 г. е спазарена доставка на арматура за 16 245 лв., но с изплащането на четири фактури цената вече става 72 959 лв., или 4.5 пъти повече. Разликата от договореното е 56 714 лева.
С девет фактури на обща стойност 213 843 лв. е заприходен шибър за район София-изток. За закупуването на този вид арматура обаче на 10 февруари 2005 г. е сключен договор с едноименното дружество, според който стойността й е 49 960 лева. Казано по-просто, преведените средства са със 163 874 лв. (или 4.3 пъти) повече от написаното в договора.
По същото време и пак със същата фирма е сключен договор за доставка на още два броя шибъри, които според стойността, залегнала в договора, би трябвало да струват 49 960 лева. И отново неясно защо дружеството е заплатило за тях 74 940 лева. Тук увеличението е под два пъти, а горницата е едва 24 980 лева.
По складова разписка № 25086/18.07.2005 г. отново за София-изток са заприходени шибъри на стойност 66 465 лв., разбити по три фактури. Договорът е за 44 310 лева. Тук разликата отново е скромна - едва 22 155 лева.
Оказва се, че по документация при втората фаворитка - Шибър, са отишли в повече някакви си 400 588 лева.
Следват договорите с други две фирми
Първата е Полимат, която би трябвало да достави два сферични крана на стойност 49 740 лв., предназначени за район Люлин. С помощта на седем фактури за тях са заплатени 124 572 лв., което е със 74 832 лв. в повече.
С Титан компани договорът е за доставка на клапи за район Земляне. Стойността по него е 36 770 лв., но пак е приложен номерът с фактурите. Този път те са седем, а чрез тях са преведени 106 355 лева. Тоест само с 69 585 лв. повече от договореното.
Стойността на следващия договор със същата фирма е от 21 януари 2005 г. и е на стойност 16 245 лева. Със складова разписка № 23683/27.07.2005 г. тази клапа е заприходена на стойност 72 959 лева. Така че само от тази сделка Титан компани е получила в повече 56 714 лева.
От Одекс ООД са искани регулиращи вентили
Договорът за тях е на стойност 44 630 лева. С три фактури обаче сумата бързо набъбва до 69 600 лв., или с 24 970 лв. повече. Въпросното ООД доставя и клапи за район София -изток. Според договора те трябва да бъдат на обща стойност 34 230 лева. В крайна сметка за въпросните две клапи обаче топлофикацията плаща близо пет пъти повече, или 159 539 лв. - разликата от 125 309 лв. в повече никак не е лоша.
Отново Одекс доставя и друг вид клапи - по контракт за 38 670 лева. Чрез десет фактури обаче тя получава сумата от 223 270 лв., като горницата е от 184 600 лева.
Така, според анализа на проверяващата Комисия, случаите за нарушения на Закона за обществените поръчки само през 2005 г. са общо за 5 440 612 лева. За 2004 г. нарушенията са за 4 417 691 лв., а през 2003 г. те са далеч по-малко - едва за 1 514 160 лева. Поменикът на нарушенията от този период е огромен, като за сделките липсват дори и договори. Участниците обаче са същите. И този, който дава парите. И тези, които ги прибират.
В Топлофикация-София са извършени нарушения за над 12 млн. лв. и е крайно време прокуратурата да образува дознание срещу бившия директор на фирмата Валентин Димитров. Това заяви в началото на седмицата кметът на столицата Бойко Борисов, след като внесе доклада на Комисията в прокуратурата.
За всеки, надникнал в този доклад, нещата са пределно ясни. Може би реалната стойност на някои от доставените арматури да е по-висока от записаното в договорите. Но тогава става пределно прозрачна целта за сключването им - да се избегне спазването на Закона за обществените поръчки. В крайна сметка обаче договорите са за това, за да се спазват. Дано и в прокуратурата да прозрат нарушенията, ако се окажат такива, каквито ги е констатирала Комисията. А пък и ако съдът се произнесе за виновника, може Европата да не е толкова резервирана към бъдещото ни членство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във