Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АРКУС ПУСКА ЕМИСИЯ ОТ ОБЛИГАЦИИ

На заседанието си на 2 април Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации, издадени от Аркус АД, Лясковец. Тя е за 20 млн. щ. долара, разпределени в 20 хил. броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 щ. долара всяка, с годишна лихва от 8.25 на сто. Срокът на облигационния заем е 36 месеца, смятано от 10 октомври 2007 г., а лихвените плащания ще се правят на всеки шест месеца. Набраните средства ще се използват за рефинансиране на задълженията към финансови институции, както и за покупка на ново технологично оборудване.
Фирмата е основана през 1965 г. като машиностроителен завод. От 1999 г. дружеството е 100% частна собственост. Основната му дейност е насочена към производство, маркетинг и реализация на специална продукция за военната промишленост, машини и компоненти за машиностроенето, както и на инструментална екипировка, нестандартно оборудване и ремонт на резервни части за автомобили.
Аркус АД има сертификат за съответствие с международно приетите системи за управление на качеството и безопасни условия на труд. Годишният оборот на фирмата е 35-40 млн. щ. долара при средногодишна численост на персонала 2200 души.
От 2003 г. Аркус се опитва да диверсифицира своята дейност, като създава или влиза в съучастиe в дружества с различен предмет на дейност. Такива са: Аркус строй EАД, Лясковец (проектиране и изграждане на административни и жилищни сгради), ОК-Олимп АД, Омуртаг (за производството на отливки от черни и цветни метали за машиностроенето), Дунав лизинг АД, Джулюница, Медицински център Аркус медикъл АД, Велико Търново, и Частна профилирана гимназия АК-Аркус - Велико Търново.

Facebook logo
Бъдете с нас и във