Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АРХИТЕКТИ И ИНЖEНЕРИ НЕГОДУВАТ СРЕЩУ ПРОЕКТОЗАКОН НА ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ

Асоциацията на фирмите, упражняващи строителен надзор, настоява за промяна на някои текстове в проектозакона за устройство на територията. Те не са съгласни с предложения от Министерството на регионалното развитие на Евгени Чачев проектозакон, защото той не предвижда възможност за създаване на браншови организации, които да осъществяват обществен контрол върху строителството и градоустройството.


Председателят на асоциацията арх. Марин Бакалов потвърди необходимостта от спешни промени в проектозакона за устройство на територията на специална пресконференция, която се проведе в началото на седмицата.


Колегите му прогнозират, че ако бъде приет в сегашния си вид, проектозаконът ще доведе до ново задълбочаване на бюрокрацията и затруднения при издаването на лицензии за строителство.


Преди две години държавата създаде специален орган за независим строителен надзор, за да гарантира обществения интерес при проектирането, лицензирането и строителството. В момента същесвува браншова организация,която упражнява необходимия контрол. В нея членуват повече от 100 фирми, лицензирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройство да извършват строителен надзор. Националната асоциация на лицата, упражняващи независим строителен надзор (НАНСН), вече е член на FIDIC - Световната организация на инженерите консултанти. Членовете на българската асоциация предлагат да се създаде алтернативна възможност за инвеститора да избира лицензирани специалисти, които да направят експертиза на инвестиционния проект и да извършват строителен надзор. Целта е създаване на призната браншова структура с функции, подобни на организацията на строителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във