Банкеръ Daily

Управление и бизнес

АПИ не си поиска авансите и не пристъпи към прекратяване на договорите

"Останахме в недоумение, че министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова не обяви, че Агенция "Пътна инфраструктура" ще си върне авансите и ще пристъпи към прекратяване на договорите.“ Това коментират експертите на Института за пътна безопасност след като са се запознали с одитния доклада на Сметната палата относно дейността на "Автомагистрали“ ЕАД и пресконференцията на министъра на регионалното развитие и благоустройство Виолета Комитова.  

Те припомнят и написаното на стр. 8 от доклада, че: "...за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа към 31 декември 2020 г. от "Аавтомагистрали“ ЕАД са сключени 129 договора с външни изпълнители и контрагенти, чиято обща стойност възлиза на 411 666 288 лв. без ДДС ... Към края на одитирания период по договорите са извършени авансови плащания в общ размер на 180 790 372 лв. с ДДС.

От външните фирми изпълнители, с най-голяма стойност на сключените договори са:

-"Автомагистрали Хемус“ АД –123 204 300 лв. без ДДС;

-"Джамбо 33“ ООД –103 778 777 лв. без ДДС;

-"ДЛВ“ ЕООД –61 210 700 лв. без ДДС...“       

От Института за пътна безопасност отбелязват в одита и това, че: "В същото време, с авансово предоставените финансови средства в значителен размер (180 790 хил. лв. с ДДС) на трети лица, на същите е дадена възможност да разполагат за неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс, без да има, каквото и да е насрещно изпълнение на строително-монтажни работи (с изключение на междинно изпълнение по един обект). Авансови суми са предоставяни дори и за обекти, за които към края на одитиранияпериод няма получени задания за проектиране от възложителя Агенция "Пътна инфрастрктура“. Към края на одитирания период, от определените за укрепване 84 броя обекти, няма нито един окончателно завършен обект, което не отговаря на обществените потребности“.

Припомняме, че са раздадени 188 млн. лв. на 25 фирми, които имат задача да укрепят 84 обекта. Регионалният министър Виолета Комитова съобщи, че е изпълнен един от тях - на пътя за Рилския манастир, и че от останалите няма нито един с издадено разрешение за строеж.

Според експертите от Института за пътна безопасност непредприемането на действия за прекратяване на договорите и връщането на авансите означава, че заявените намерения за прозрачност и ефективност на разходването на публични ресурси, от президента на България г-н Румен Радев, не се изпълняват от назначеното от него служебно правителство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във