Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Антикорупционната комисия влезе в Община Варна

Служители на Дирекция „Противодействие на корупцията“ в КПКОНПИ извършват действия на място в Община Варна, след постъпила информация в сигнал за процедура по сключване и изпълнение на договор за обществена поръчка, както и допълнителен анекс към него. Поръчката е от 2021 г., на стойност 85 000 000 лв., отпуснати като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“, за закупуване на 60 броя електрически автобуси и 60 броя зарядни устройства за тях.

Сигналът, по който антикорупционната комисия работи, касае данни, че обществената поръчка е манипулирана в полза на определен изпълнител и са осъществени корупционни действия от служители на Община Варна, включително от лица, заемащи висши публични длъжности. Изземва се документация и се снемат обяснения от длъжностни лица в сградата на общината.

Паралелно с това служители на дирекция „Противодействие на корупцията“ изискват документи от Областна администрация - Варна по повод друга проверка, с предмет промяна на статута на имоти – частна държавна собственост и разпореждане с тях, осъществено в периода 2018 г. - 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във