Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АНГЛИЙСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ТРЕСКАВО НАДЯВАТ СПАСИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ

За първи път от близо десет години английските застрахователи се подготвят за кешови вноски в Борда за защита на притежателите на полици (Policyholders Protection Board) - структурата, която изплаща парите на клиентите, в случай че застрахователна компания фалира. Според някои анализатори, ако се стигне до подобна мярка, от компаниите ще бъдат поискани поне 70 млн. англ. лири. В края на юли най-големият застраховател на Великобритания Си Джи Ен Ю (CGNU) задели провизии в размер на 14 млн. лири в случай че бордът поиска такава вноска. Финансовата групировка Пруденшъл (Prudential), която има малък общозастрахователен бизнес и Роял Сън Алайънс (Royal Sun Alliance) - една от най-големите общозастрахователни компании в света, също сложиха пари настрана.
По оценка на Роджър Хил, анализатор в инвестиционната банка Ю Би Ес Уорбърг (UBS Warburg), щом Си Джи Ен Ю, която държи една пета от общозастрахователния пазар на Великобритания, е отделила 14 млн. лири, то цялата сума, която ще се иска от компаниите, ще е поне 70 млн. англ. лири. За последен път през 1993 г. Бордът за защита на собствениците на полици, който се финансира от застрахователните играчи, е поискал от тях допълнително 48.2 млн. англ. лири. Те са били внесени от около 500 компании, заети в общозстрахователния бизнес.
ФАЛИТИ РАЗТЪРСИХА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БИЗНЕС
По правило когато фалира застраховател, Бордът компенсира на 100% полиците по задължителните застраховки и до 90% сумите по полиците на физическите лица. Исковете на юридическите лица, с изключение на задължителните застраховки, се приравняват към исковете на останалите кредитори на компанията и се изплащат от ликвидаторите до размера, който позволяват наличните пари на фалиралия застраховател.
Спешните мерки, които се очаква да вземе организацията за защита на застрахованите, се налагат заради фалита на големия играч от бранша - Индипендънт Иншуърънс (Independant Insurance) и от разклатеното положение на животозастрахователя Екуитъбъл Лайф (Equitable Life). Досега бордът за защита на притежателите на полици е платил 778 хил. англ. лири на 82-а застраховани в Индипендънт, които изпитват сериозни финансови затруднения поради непокритите им щети. Интересно е да се знае, че застрахователят има 500 хиляди индивидуални собственици на полици и е застраховал 40 хиляди сделки.

Индипендънт Иншуърънс Груп

бе една от най-печелившите общозастрахователни компании в Европа, с успешен бизнес в застраховането на търговска собственост, на задължения, произтичащи от различни инциденти, и в предлагането на нестандартни и специализирани индивидуални полици. Тя развиваше дейност във Великобритания, Франция, Испания и Ирландия, котираше се на Лондонската фондова борса като член на индекса FTSE 350 и имаше пазарна капитализация от 196 млн. англ. лири.
През март Индипендънт обяви, че оперативната й печалба за миналата година е намаляла с 42% и към 31 декември 2000 г. е била 40.1 млн. англ. лири. Това се дължало на изплатените искове за щети, предизвикани от природни бедствия, на покриването на загуби на застрахователните агенти във Франция и на попълването на провизии. Инвеститорите, разтревожени за капиталовата адекватност на застрахователя, започнаха да продават акциите му и в края на март те вече се бяха обезценили с 20 процента.
През април оставка подаде основателят и главен изпълнителен директор на Индипендънт Майкъл Брайт. А инвестиционната банка Шрьодер Салмън Смит Барни (Shroder Salomon Smith Barney) изчисли, че компанията ще има нужда от поне 176 млн. англ. лири, за да извлече полза от подобряващата се конюнктура на застрахователния пазар.
Предвид неблагоприятното стечение на обстоятелствата Индипендънт започна да разглежда различни варианти за изход от положението - от продажба на бизнеса до увеличение на капитала си. Заговори се и за петима желаещи да купят бившата любимка на застрахователния пазар, сред които мощните групировки Америкън Интърнешънъл Груп (American International Group) от САЩ и немската Алианц Груп (Allianz Group).
Събитията обаче се развиха по-бързо и на 14 юни Индипендънт спря да издава нови полици. Междувременно се оказа, че външният актюер на застрахователя - Уотсън Уайът (Watson Wyatt), е установил неподлежащи на изчисление загуби, произтичащи от искове, които никога не са били вкарвани в счетоводната система на компанията. Последва и отказ от идеята да се повиши капиталът.
На 18 юни Върховният съд на Великобритания назначи фирмата ПрайсУотърхаус Купърс (PriceWaterhouseCoopers) за временен ликвидатор на Индипендънт Иншуърънс Ко. - застрахователното поделение, намиращо се под надзора на Великобритания.
До края на миналата седмица наяве излязоха много укрити факти. Оказа се, че черната дупка във финансите на компанията непрекъснато се разширява поради реалната опасност тя да не може да си получи парите от презастрахователните договори в размер на почти 330 млн. англ. лири. Просто защото през последните няколко месеца финансовото й състояние не е отговаряло на реалното положение и презастрахователите имат право да обявят договорите си с Индипендънт за невалидни. Презастрахованите щети са за 329.6 млн. англ. лири и ако те не бъдат покрити, задълженията на застрахователя ще достигнат 1 млрд. англ. лири. Автоматично намаляха и сумите, които ще получат кредиторите на компанията, вследствие на което някои от тях дори са изправени пред фалит. Акционерите пък няма да видят и едно пени от акциите си, а на 14 юни, когато Индипендънт спря да приема нови клиенти, те се търгуваха по 81.5 пенса.
Изровени бяха и няколко твърде противоречиви презастрахователни договори, които могат да задължат поваления застраховател да плати на презастрахователите комисиони за 80 млн. англ. лири до 2004 година. Според документите, бившият главен изпълнителен директор на Индипендънт Брайт се е съгласил да плаща по 5% годишно от посочената сума на Айреко (Ireco) - поделение на Дженеръл Илектрик Кепитъл (GE Capital), презастраховало част от полиците на английската компания.
Излезе на бял свят и фактът, че 60% от комисионите, платени на одитора на Индипендънт - Кей Пи Ем Джи (KPMG), не са за свързани с одита услуги. Бе установено също, че искове за минимум 62 млн. англ. лири не са регистрирани в счетоводните книги на застрахователя. И още един проблем - Индипендънт не е заделял достатъчно резерви, за да покрие дори исковете, регистрирани в системата му, да не говорим, че е събирал прекалено ниски премии за покриване на сериозни щети.
Английската служба за измами в особено голям размер (Serious Fraud Office) вече обследва дейността на Брайт. Независима проверка правят и английският финансов регулатор Файненшъл Сървисис Оторити (Financial Services Authorirty), и организацията на заклетите счетоводители (Institute of Chartered Accountants).
ПрайсУотърхаус Купърс съкрати половината служители на фалиралия застраховател и се опитва да установи действителния размер на активите и пасивите му. Очевидно най-потърпевши ще се окажат онези компании, които са застраховали бизнеса си в Индипендънт и които сега трябва да потърсят услугите на други застрахователи. По този повод всички клиенти и акционери на фалиралата фирма настояват за разследване на ролята на надзорника Файненшъл Сървисис Оторити, в чиито компетенции е да установи навреме реалното състояние на структурите, които контролира.

Екуитъбъл Лайф

е другият голям проблем на англичаните. В началото на 2000 г. компанията бе на върха на английската животозастрахователна индустрия. Нейни клиенти бяха не само самоосигуряващи се професионалисти, спестяващи за старини, но и повече от половината от стоте водещи компании на Острова. В края на миналата година обаче поредица удари под кръста повалиха Екуитъбъл на колене.
Неприятностите на най-стария взаимен застраховател в света с 239-годишна история произтичат от деветдесетте хиляди гарантирани полици. Тези контракти съдържаха в себе си бомба със закъснител: придружаващите ги гаранции даваха право на притежателите им след пенсионирането си да конвертират срещу анюитети при точно определена лихва своите акции с участие в печалбата на взаимния фонд на Екуитъбъл. Проблеми създадоха полиците, подписани във високоинфлационния период в края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век. Тогава гарантираните лихви бяха доста под пазарните по анюитетите и гаранциите изглеждаха абсолютно безполезни. Но в края на 90-те години на ХХ век лихвените проценти потънаха и гарантираните нива по анюитетите се оказаха доста над пазарните. Това принуди Екуитъбъл Лайф да направи опит през 1994 г. да обезсили гаранциите и да не плати натрупаните по тях средства. Но притежателите на полици веднага заведоха дело, което стигна до Камарата на лордовете. През юли миналата година върховният съдебен орган постанови, че поетите по гаранциите ангажименти трябва да се покрият напълно. Екуитъбъл бе принуден да плати 1.5 млрд. англ. лири и замрази капиталите по всичките около един милион на брой негарантирани полици за седем месеца. Така на практика клиентите без гаранции платиха на останалите. Животозастрахователят се опита да намери потенциален купувач на бизнеса си и след като не успя, престана да приема нови клиенти. Освен това той уведоми съществуващите, че ще намали с около един процент годишно бъдещите им доходи, защото ще се преориентира към инвестиции в по-ниско рискови ДЦК.
Разбира се, и тук на първо място клиентите задават въпроса за отговорността на органите, контролиращи дейността на Екуитъбъл - Министерството на търговията и промишлеността до 1997 г., Министерството на финансите през 1998 г. и Агенцията за финансови услуги от 1999 г. нататък. Нещо повече, отчетите, изпратени на притежателите на полици през 1998 и 1999 г., показват, че компанията е заделила едва 200 млн. англ. лири провизии, за да посрещне плащанията по гарантираните полици. А миналата пролет ръководството на Екуитъбъл е заявило, че потенциалните разходи по тези продукти няма да надхвърлят 50 млн. лири през 2000 година. Междувременно клиентите, които не са подписали полици с гаранции, също искат да водят дело за нарушаване на правата им, особено като виждат как се топят бъдещите им пенсии.
През първото полугодие на тази година от Екуитъбъл са избягали капитали на стойност 2 млрд. щ. долара, защото притежателите им се местят в други компании. От 16 юли, когато стойността на негарантираните полици намаля с близо 16%, отливът на средства се ускори. И единствено наложената наказателна комисиона от 7.5% върху стойността на инвестициите в случай на изтеглянето им ще защити оставащите клиенти.
Новият управител на животозастрахователя Вани Тревис се опитва да сключи компромисна сделка, за да разреши проблемите на взаимния фонд. Екуитъбъл ще помоли притежателите на полици с гаранции да се откажат от тях, като в замяна приемат увеличение на парите по застрахователните си контракти. Същевременно останалите клиенти пък трябва да се откажат от претенциите си, че през последните години не им е предлагана опция за покупка на полици с гаранции. Ако през септември страните постигнат съгласие, Екуитъбъл ще получи 250 млн. англ. лири от английската ипотечна банкова групировка Халифакс (Halifax), която плати 500 млн. англ. лири за оперативните активи на животозастрахователя и има десетгодишен договор за управление на бизнеса му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във