Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ангелкова ще договаря „пряко“ рекламата на Дунавския регион

Министърът на туризма Николина Ангелкова отдавна е „фен“ на обществените поръчки чрез „пряко договаряне“. Това е начинът предварително да бъдат избрани  кандидатите за усвояването на държавните пари.

За пореден път туристическата началничка е поканила за „съгласуване“  на офертите  само  три фирми, между които  тя да избере тази, която ще прибере малко над 100 хил.лв. (81 940 без ДДС).  

Според заданието  ангажиментът на бъдещия изпълнител ще е „ да осигури техническо и логистично обезпечаване на всички дейности при подготовката, организацията, провеждането и отчитането  на публични и други събития, съобразно нуждите на Министерството на туризма“.

Конкретизирането на дейностите, обаче ще стане в „процеса на изпълнение на договора“ , когато възложителят „ дефинира конкретна заявка към изпълнителя за всяко едно събитие и определя фиксираните параметри и предпочитания за провеждането му“, пише в обявлението за поръчката . Единствените по-конкретни параметри, записани в условията са тези  в които се споменава , че става въпрос за организиране на „едно международно събитие за създаване на нови културни маршрути в Дунавския регион с индикативен брой участници – до 100“ . Към него е прибавена и грижата на министерството  да рекламира  кулинарните традиции  в същия регион , в което  поканените ще бъдат едва 50 човека.  Или преведено дословно това означава - в организирането на софрата.

Изпънителят на тази поръчка ще бъде избран между три дружества  с ограничена отговорност - „Апра“, „Визита България“ и „Сирма травел“. 

Първата компания е собственост на „АПРА Портър Новели България“ (една от големите Пи  ар агенции в България)  и на Томислав Цолов. Справка във фирмените регистри показва, че дружествените дялове в компанията са заложени пред  „ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ „ ООД.  Името и на двете дружества  се появява като бенефициент на доста обществени поръчки ,  възложени от различни министерства. Между тях има и такива, които са свързани с обучения по различни проекти , като например договор , финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Втората компания „Визита България“  , която в последно време се прочу като любимата фирма на Ангелкова, заради редица  договори , които тя е подписала с нея, е почти изцяло  собственост на  Асен Недялков , но с минимални дялове в нея са записани  Йорданка  Костова  и Павлина Константинова.

Тук е моментът да припомним, че преди три години  новосъздадената тогава туроператорска фирма, която все още нямаше нито информационен сайт , нито каквато и да била бизнес история,  беше  избрана да организира Световния конгрес на цивилизациите на Световната организация по туризъм, на който страната ни бе домакин в края на 2016 година.

Справка в регистъра на туроператорите и туристическите агенти на страницата на Министерството на туризма  показа, че фирмата е получила лиценз за туроператор на 30 май 2016 –а , малко преди да бъде обявен конкурсът за организатор на конгреса. И е сключила застраховка "Професионална отговорност" на стойност 25 000 лв. дни след това - на 4 юли същата година. Тогава хората от министерството на туризма обясниха, че  "избраната компания - "Визита България" ООД, е ориентирана към обслужване на корпоративни клиенти и организиране на фирмени събития, семинари, конгреси и конференции“, само че това изявление тогава  някак не се покриваше с действителните факти.

Това разбира се не попречи през следващите години  тази фирма да е сред най - канените за участие при поръчките „по договаряне“.

 Последната от поканените - „Сирма Травел“, е собственост на Ирена Кесякова, на „Пауър Солюшънс“ ООД и на „Седиоли“ ЕООД. Според данните от  регистъра в нея официално  като работници са регистрирани... двама човека. А според информационната система „Дакси“, делът , който притежава  в компанията Ирена Кисякова,  е заложен в полза на Радостин Стоянов.

С други думи  „избраните“  да рекламират дейността на туристическото ведомство за пореден път са предизвестеният избор на неговата началничка.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във