Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ангелкова ще бъде "обслужена" с нов милион

Мине не мине месец и министърът на туризма Николина Ангелкова се впуска в инициативи по възлагане на обществени поръчки за сериозни суми. Само преди дни туристическата началничка е пуснала в оборот две нови задания. Те

 ще глътнат  близо милион лева.

 До 3 октомври ще трябва да се регистрират  кандидатите да усвоят сума от  720 хил.лева.

Задачата им ще бъде „изработване на единен криейтив макет (базова творческа концепция) и рекламни продукти за нейното приложение за интегрирана рекламно-комуникационна платформа за бранд „България“ -  това е записано в заданието.

Дейностите, които са посочени като предмет за изпълнението на тази поръчка са пет.

Първо участникът, който ще спечели поръчката, ще трябва да идентифицира профила на бранд България. Да се чуди човек, какво  е правило досега ръководеното от Ангелкова министерство при положение, че вече  преполови  втория си мандат...?!

Втората задача е „създаване на единен криейтив макет (базова творческа концепция)“. Третото, което ще се изисква от изпълнителя е създаване на библиотека и наръчник за използване на елементите на бранда, които включват стартова библиотека и  наръчник за адаптиране на всички рекламни продукти в рекламната платформа спрямо всички канали за комуникация.

Четвъртата му задача ще  е да създаде рекламни продукти за бранд България и адаптирането им в различни формати и за различни комуникационни канали. Това  включва  телевизионни спотове, формати за дигитална реклама, радио спотове, печатна и външна реклама и такива за „BTL“ или преведено на човешки език - за организиране  на различни събития и изложения .

От изпълнителя  на поръчката се очаква, той да създаде виртуален сървър,  на който  да бъдат качени и да бъдат достъпни всички материали в стартовата библиотека (рекламни продукти, изходни материали и др.) и бъдещия наръчник.

Прави впечатление, че при оценката на офертите на кандидатите за изпълнители, най-голяма тежест е отредена на „творческата концепция и аргументаци“ ( 60 точки) , 30 точки ще бъдат дадени за  "Структура и обосновка за създаване на библиотека и наръчник" и най-малко 10 точки ще получат участниците за  " организация на изпълнението".

Ако  обаче се има  предвид печалния опит на  повечето от нашенските държавни структури от последните години,  трудно е да подминем без коментар факта, че именно организацията на работата и техническата обезпеченост за реализацията на

„бъдещите творчески планове“

ще бъдат оценявани най-ниско от експертите на туристическото ведомство...

Към бъдещите участници в конкурса са поставени редица изисквания , свързани  с капацитета на хората, които ще работят за изпълнителя на поръчката. "Напоително"  са описани длъжностите на хората, които ще реализират поставените им от министерството задачи. Като  чете човек тези „изисквания“, остава с впечатлението, че те визират  трудещите се в  определени фирми.

Освен това е поставено и изискването  компанията, която има намерение да кандидатства за тази поръчка,  да представи банкова гаранция в размер на 3 на сто от стойността на договора  при подписването му.

Кой ще спечели този търг ще стане ясно на 4 октомври.

Освен, че от  министерство на туризма ще похарчат тази немалка сума от бюджета , за да могат (след  пет години) да си изяснят  „профила на бранд България“, очевидно администрацията на Ангелкова (която според публикуваното  през март тази година наброява 200 човека) се оказва недостатъчна,  за да се справи с текущите си задачи.

Очевидно това е причината,

туристическата началничка да „попълни“ експертния си състав

с помощта на европейските средства  по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ . Това става ясно от  втората обявена поръчка на министерството,  която е формулирана по следния начин  :“ Избор на шест външни експерти  - изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони в изпълнение на проект, с шест обособени позиции“.

Изведнъж обаче, в самото описание на поръчката  (три реда по-надолу) е записано друго -

„В изпълнение предмета на обществената поръчка е предвидено всеки един от деветте външни експерти да изпълнява следните функции и дейности: Дейност 1: Дейности за подпомагане учредяването на ОУТР - за неучредени ОУТР; Дейност 2: Дейности за подпомагане функционирането на учредените ОУТР.“

Това разминаване в бройките едва ли е случайно, но ако човек чете внимателно текстовете в обявлението, трудно може да разбере  колко ще бъдат експертите, които ще отговарят за посочените шест туристически района (Благоевград – за два района, Пловдив, Велико Търново, Варна  и София). За сметка на това парите, които ще бъдат похарчени за тази услуга са точно фиксирани – става дума за 162 хил.лева. , разпределени поравно между районите. 

Продължителността на изпълнението от  тези експерти, ще бъде 18 месеца.  Или по... 9 хил. лв. месечно.

Отново тук са посочени изискванията за ценз и квалификация на хората, които ще бъдат избрани „да подпомагат“  експертно туристическото ведомство. Малко странно обаче звучи следните  текстове  в обявлението , а именно, че „не се поставят изисквания за годност за упражняване на професионалната дейност“ и „не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние“.

С думи прости - ще се дадат  едни европейски пари, но за какво точно, не е съвсем ясно...!

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във