Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Андрей Живков иска БЕХ да уволни началниците на "Булгартрансгаз"

Енергийният министър Андрей Живков поиска от Българския енергиен холдинг да отстрани ръководството на "Булгартрансгаз" ЕАД. Причината е проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране в газовото дружество, която потвърждава основни изводи на Министерството на енергетиката за управлението на "Булгартрансгаз".

В края на миналата седмица регулаторът оповести резултатите от тази своя проверка. От нея става ясно, че при реализацията на проекта "Балкански поток" „Булгартрансгаз“ не е поискало предварително одобрение от КЕВР както на сключването на договорите за изпълнение на строителните дейности, така и на банковите заеми, с които са извършени плащанията за тях. Всичко това е в нарушение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Сключените контракти за заем от страна на „Булгартрансгаз“ са увеличили задлъжнялостта му от 4 млн. лв. в началото на 2019 г. на над 2.6 млрд. лв. днес.

Изводите на държавния регулатор потвърждават изнесените факти от служебния екип на енергийното министерство в началото на неговия мандат. Увеличението на задълженията на газовия оператор би било оправдано, само ако предполага повишаване на получаваните парични потоци – прогноза, която не се потвърждава от направения финансов анализ на "Балкански поток". Напротив, проектът "Балкански поток" оказва негативно влияние върху цялостното финансово състояние на „Булгартрансгаз“ и води до неговата свръхзадлъжнялост.

БЕХ: Това е независим преносен оператор

В Българския енергиен холдинг се очаква писмено потвърждение на направеното искане от министъра на енергетиката, след което същото ще бъде разгледано от Съвета на директорите на БЕХ. Това се казва в официално съобщение от холдинга.

"Следва да се има предвид, че "Булгартрансгаз" е вертикално интегрирано предприятие с двустепенна система на управление. То е независим преносен оператор, съгласно Закона за енергетика", заявяват от БЕХ и добавят, че решението им ще бъде публично оповестено.

Facebook logo
Бъдете с нас и във