Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Американската "Ауто Кели" консолидира бизнеса си с авточасти у нас

Чешката компания "Ауто Кели" А.С., Златин Тотин  и Любомир Начков стават съсобственици в "Елит Кар“ ООД. Те вече имат разрешение за това от Комисията за защита на конкуренцията, която им позволява да осъществят концентрация чрез придобиване на съвместен контрол върху варненската фирма за търговия с авточасти. Оценката от КЗК се наложи, тъй като сумата от общите обороти на участниците в тази сделка надхвърля 25 млн. лв. през миналата година.

"Ауто Кели" е част от икономическата група на LKQ Corporation и е регистрирана по законите на щата Делауер, САЩ. Фирмата пряко, както и чрез дъщерните си дружества, извършва продажба на едро и дребно на продукти за поддръжка и ремонт на леки, лекотоварни и тежкотоварни моторни превозни средства (МПС) и мотори, в това число резервни части и аксесоари за МПС, както и оборудване и инструменти за автосервизи. Дружеството основно работи в Чешката република, но чрез дъщерни дружества и в Словакия и в България.

Златин Тотин  и Любомир Начков, като физически лица, не извършват самостоятелна стопанска дейност. Това правят чрез съвместно контролираното от тях "Елит Кар" ООД, както и дружествата от група на "Елит Кар".

Варненското "Елит Кар" ООД има разнообразен предмет на дейност, в т.ч. и търговия с авточасти. Собственици на капитала му са Тотин и Начков, които притежават по 50%, а заедно управляват и представляват дружеството.

В сделката участва още "Ауто Кели България" ЕООД - София, което се занимава с внос и търговия с резервни части за автомобили. Капиталът му изцяло е собственост на "Ауко Кели" А.С., Чехия. След завършване на всички предвидени прехвърляния на дружествени дялове, "Ауто Кели", Златин Тотин и Любомир Начков ще бъдат съдружници в "Елит Кар", което от своя страна пък ще притежава 100% от капитала на "Ауто Кели България", както и 70% от капитала на "Елит кар груп" ООД, 50% от капитала на "Елит кар Добрич" ООД и 50% от капитала на "Нексус Бългерия" ООД.

Чрез обединението на дейностите на групата на "Елит Кар" и "Ауто Кели България", новосформираната група ще утвърди дейността си по дистрибуция и разпространение на продукти за поддръжка и ремонт на моторни превозни средства. Планираната сделка ще има ефект на синергия и ще позволи на тези фирми да обслужват по-добре клиентите си, като им предлага по-висококачествени продукти на конкурентни цени, отбелязва в мотивите си Комисията за защита на конкуренцията. Обединението на възможностите за достъп на "Ауто Кели" до дистрибуторската мрежа на LKQ Corporation с пазарното присъствие и опита на "Елит Кар" на българския пазар ще даде възможност на новата група да предлага качествени и конкуренти продукти на клиентите си в България.

Браншът за търговия с авточасти е твърде специфичен като формат, тъй като участниците доставят и реализират стоки за клиенти, които извършват сервизно обслужване и поддържат движението на автомобилния парк и безопасното придвижване на хората. Според някои конкуренти, много от участниците на пазара ще ограничат своите позиции, тъй като обединената група ще има сериозно предимство пред другите участници на пазара. Счита се, че всяко влизане на подобни обединени групи, с финансово и юридическо управление извън България, безспорно застрашава потенциално местните търговски структури, тъй като подобни фирми оперират в много държави и имат по-добро ценово предимство, по-висока степен на електронно и софтуерно обслужване и по-развита степен на обучение и ноу-хау. Това ще окаже негативно влияние върху останалите участници на пазара и при навлизане на следващ външен "играч" окончателно ще преразпредели структурата на пазарите на търговия на едро и на дребно с резервни части в страната.

Това влияние ще се изрази основно в два аспекта. Първият е свързан с достъп до значителни финансови ресурси, с какъвто останалите участници на пазара не разполагат, с произтичащите от това възможности за инвестиции в основната дейност. Вторият аспект е по линия на доставките, при което участниците в сделката, като част от една глобална структура, ще получат предимство по отношение на по-ниски доставни цени на продуктите, които предлагат.

Други играчи на пазара обаче не очакват съществена промяна на пазарите търговия на едро и на дребно с резервни части, породена от планираната сделка. Тъй като пазарите са силно фрагментирани и на тях оперират над двадесет компании с многомилионен оборот, сливането на двете компании няма да доведе до значителни промени.

От друга страна, клиентите могат да са само доволни от реализирането на всяко едно такова обединение на пазара. Всяка такава  сделка би дала предимство на участниците в нея пред останалите конкуренти. Но заедно с това складовите наличности и разнообразието на артикулите ще се увеличат и цените на предлаганите стоки ще се понижат. Тъй като има много играчи на пазара в случай на промени в условията или цените, купувачите могат безпрепятствено и своевременно да заменят доставчика с някоя от останалите компании на пазара.

Пазарът на резервни части в България (както на едро, така и на дребно) е динамичен и доста фрагментиран, без превес на определена компания. От години на пазара  присъстват около десетина компании, като никоя от тях не е успяла да се наложи и да изземе пазарен дял от конкурентите си. Планираната сделка ще подобри пазарните позиции на участниците в сделката, но без да е за сметка на останалите конкуренти, тъй като "Елит Кар" е позициониран в сегмента на качествените авточасти, а "Ауто Кели" оперира в сегмента ниско качество - ниска цена.

Сделката няма да окаже съществено влияние върху пазара на резервни части в България, защото съществуват множество доставчици, без никой да има съществено или значително пазарно положение и влияние върху пазара. Пазарът е силно конкурентен, защото извън оригиналните части, доставяни от съответните маркови производители, съществуват много европейски и китайски производители, които предоставят части на конкурентни цени. Браншът е много чувствителен към изменението на цените и ако дадена компания се опита да ги повиши, бързо губи клиенти и пазарен дял. Обединената група ще има предимство да предоставя на едно място богат набор от оригинални и заместващи резервни части, но това няма да ѝ позволи да повиши цените на артикулите, тъй като клиентите могат бързо и лесно да си доставят търсените продукти при други търговци.

А това би могло да стане без допълнителни разходи като се пренасочат към друг доставчик.

С оглед наличието на множество производители и доставчици, предлагащи резервни части за всички видове МПС, както и липсата на съществени нормативни, административни и икономически бариери пред стартирането на търговия с резервни части за МПС, бариерите за навлизане на пазара не са съществени.

Според анализа на КЗК общият пазарен дял на участниците в концентрацията и на двата пазара - на дистрибуция на едро и на дребно на резервни части за МПС в страната, е в рамките между 0 и 5% за 2017 година.

В съответствие с Методиката за определяне положението на предприятията на съответния пазар комисията е приела, че общ пазарен дял под 15% на  предприятията участници на съответния пазар (ако участниците са конкуренти) не е притеснителен и се приема, че в тези случаи сделката няма потенциал да възпрепятства съществено конкуренцията. Притеснителен общ пазарен дял на дружествата участници в концентрацията би могъл да бъде този, който надхвърля 40%, тъй като може да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, в резултат на което да се създаде възможност за възпрепятстване или нарушаване на конкуренцията.

Предвид резултатите от извършената оценка, от КЗК отбелязват, че тази сделка няма да установи или засили на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция и затова тя е получила разрешение за осъществяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във