Банкеръ Daily

Управление и бизнес

АмЧам България и Северна Македония ще подобряват икономическото ни сътрудничество

Американската търговска камара в България си партнира с Центърът за международна частна инициатива (Center for International Private Enterprise - CIPE), за да усилят икономическото сътрудничество и развитието между България и Северна Македония. Тази инициатива е свързана с процеса на сближаване започната от правителствата на двете държави от началото на 2022 г., съобщиха от камарата.

Обхватът на тази инициатива включва серия от кръгли маси, на които бизнес и правителствата да обсъждат възможното бизнес развитие между двете страни, да обсъдят препятствията, които пречат за ускорение на бизнесите и спъват трансгранични проекти, както и да установят тона за бъдещото икономическо сътрудничество. Към това се добавят и споделяне на добри практики за ускоряване на търговията между България и Северна Македония и даване на предложения за подобрения на регионалната инфраструктура - пътища, железница, въздушен транспорт и дигитална инфраструктура – които са идентифицирани от бизнес общностите в двете страни.

Представителите на публичния и частен сектор са се съгласили да продължат диалога по тези възможности за двустранни реформи. Всички участници са изразили своя ангажимент да усилят двустранното бизнес сътрудничество в ключови сфери, като „Енергетика“, „ Транспорт и инфраструктура“, „Медии“ и „Дигитална свързаност“.

Двете организации ще организират серия от бизнес кръгли маси, за да продължат паралелния диалог наред с междуправителствените работни групи и срещи, уточняват от камарата.

„С това партньорство ние надграждаме нашите връзки със сестринската ни организация АмЧам Северна Македония, с която сме свързани в нашата организация-чадър Асоциация на американските камари в Европа (AmChams in Europe)“, коментира Петър Т. Иванов, главен изпълнителен директор, Американска търговска камара в България. „Заедно можем да дадем по-силен сигнал на останалите камари, които могат да работят за осъществяване на споделени ценности на трансатлантическия бизнес и да промотират нашите страни сред чуждестранните инвеститори, в т.ч. и от САЩ“, добява той.

Усилването на връзките между България и Северна Македония е сред най-значимите приоритети за бъдещото развитие на отношенията „ЕС-Западни Балкани“. „CIPE вярва, за да може частният сектор да създаде собствени възможности да изразява своите нужди и приоритети, и то по начин, чрез който да максимизира потенциала на подобряващите се двустранни връзки“, казва Джефри Лайтфут, програмен директор за Европа на Центърът за международна частна инициатива.

Стокообменът ни с Република Северна Македония расте

през последните години, но все още търговията ни с тази страна изостава спрямо другите ни съседи на Балканите. През пандемичната 2020-а двустранният обмен е намалял до 736.3 млн. евро. Но през миналата година търговията се възстановява и нараства с 28.34% до 947.90 млн. евро. Трябва да отбележим, че ръст има и в износа /+32.2%/  и при вноса /+22.7%/. Търговското салдо остава положително за България.

Износът от Република Северна Македония, не само към България, се състои основно от стоки с ниска степен на обработка - суровини (руди и концентрати на цветни метали - цинк, олово и мед), металургични изделия - валцувани продукти от желязо и стомана, метални отпадъци (скрап), селскостопански продукти.

При вноса от съседната страна в България най-голям е делът на оловните, медните и цинкови руди и концентрати, плосковалцувани черни метали, метални и пластмасови тръби, маркучи и техните принадлежности, отломки от мед  и алуминий, метални пръти и проводници, пластмасови тръби и маркучи и други.

Перспективни стоки за износ за Република Северна Македония са изделията с висока добавена стойност като компютърни елементи и възли, електротехнически материали и компоненти, електроенергетично оборудване, машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост (месопреработване, млекопреработвателна промишленост, винарство), транспортни средства (автобуси, трактори, леки коли). Стабилни по отношение на износа остават електроенергията и нефтените продукти.

В областта на двустранните инвестиции прави впечатление по-голямата активност на българските инвеститори в Република Северна Македония в сравнение с тази на македонските инвеститори в България. Тя е насочена към секторите селско, ловно и горско стопанство, където те са на второ място (след Австрия - 4%) с дял от 2.1% от общия размер на инвестициите в тези сектори, отбелязват от икономическото министерство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във