Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АМБАСАДОР - БОМБАТА НА ИМУЩЕСТВЕНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ

Още е твърде рано да дадем окончателна оценка за нанесените в Амбасадор щети от избухналата на 15 ноември бомба, заяви експерт от Ей Ай Джи-България - компанията, застраховала злополучния хотел. Застрахователното дружество се е обърнало за съдействие при обобщаването на щетите и към английската компания Кроуфорд при изготвянето на оценката. През миналата седмица бе проведен конкурс за избор на компания, която да ремонтира хотела, и неговото възстановяване вече започна. Застрахователите и собствениците му се надяват ремонтните работи да приключат до края на тази година.

Взривът в Амбасадор превърна имуществените застраховки за хотелиери в бомба-та на този пазар. След този случай имаме много запитвания за сключване на застраховка срещу рисковете, които биха възникнали в хотелите и в други туристически обекти, каза служител на Ей Ай Джи-България. Този вид застраховки на Алианц-България също се радват на интереса на клиентите. И ДЗИ пусна през тази седмица подобен продукт. Редица други компании предлагат застрахователна защита на туристически обекти, но се целят в по-малки клиенти, за да им стигнат ресурсите, ако се наложи да ги обезщетят.


Какво застрахователно покритие е необходимо за един хотел? На първо място това е застраховката на имуществените интереси. Тя обаче е крайно недостатъчна, твърдят застрахователните експерти. Загубите при евентуална щета в туристически обект далеч нямат само материално изражение. Почти всички застрахователи предлагат към имуществената застраховка за хотелиерите и клауза, включваща покритието прекъсване на производството.


Сериозните предприемачи в хотелиерския бизнес трябва задължително да имат пакет от застрахователни покрития - застраховка на недвижимо имущество и оборудване, застраховка за отговорност на продукта, прекъсване на производството, отговорност на трети лица и злополука на гостите на туристическия обект. Тези пет покрития са абсолютно задължителни, категорични са експертите.


Материалните щети така или иначе след време се възстановяват. Но хотелът не работи и собственикът му съответно губи от това. Той трябва да плаща заплати и осигуровки на персонала, защото не може да го разпусне и след време отново да набира екип. Това за България не е много валидно, защото у нас не само е възможно, но е и практика. Освен това хотелиерът губи приходи от клиенти през периода на бездействие. А в случая с Амбасадор губи и престиж заради намесените в инцидента съмнителни лица.


Ако обаче собственикът на ресторант, къмпинг или мотел е предвидил и риска от прекъсване на бизнеса, той няма да понесе големи загуби. И то срещу малко по-висока цена. През времето на ремонта на хотела - няколко месеца или една-две години, застрахователят компенсира собственика на хотела със сума, равна на постоянните му разходи и предполагаемата чиста печалба. Естествено това не продължава безкрайно, а до някакъв, предварително договорен срок и лимит. С допълнителна клауза в застрахователния договор и естествено срещу допълнителна цена застрахователят поема и обезпечаването на исковете от гостите на хотела, ако те пострадат по една или друга причина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във