Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Алкомет" ще разпредели 2.7 млн. лв. между акционерите си

След приключването на цялостната инвестиционна програма се очаква общия обем на продукцията на "Алкомет" да нарасне с минимум 35 на сто.

Общо 20% от печалбата след данъци, а именно 2 714 437.32 лв., да се разпредели като дивидент между акционерите на "Алкомет". Това предлагат мениджърите на компанията, става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на 14 юни. Брутният дивидент на една акция ще бъде 0.15119 лв. при положително гласуване на тази точка от дневния ред. Останалите 10 857 749.30 лева ще останат като "Неразпределена печалба".

Положителният финансов резултат на компанията за миналата година е 13.572 млн. лв., като се е понижил с 12% спрямо 2017-а. Това показват числата от неконсолидирания отчет на най-големия български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти за периода между януари и декември. Към края на миналата година нетните приходи от продажби на компанията се запазват относително стабилни - с леко нарастване от 1.5% до 366.7 млн. лева. Разходите за дейността обаче се повишават с 2% на годишна база.

Сделки с акциите на "Алкомет" на БФБ, в резултат на които инвеститорът може да упражни правото си на глас в общото събрание, могат да се сключват до 29 май.
Книжата на шуменското дружество се търгуват при цена от 11.60 лв. за брой, която е равна на тази, с която започнаха годината.

Общото събрание на дружеството разпредели дивидент за 2017 г. в общ размер на 4 628 858.85 лева или за една акция бруто - 0.257833 лева. За дивидент за 2016 г. бяха заделени 30% от печалбата, което представлява 8.077 млн. лева или по 0.44992 лв. на акция. За 2015 година компанията изплати на акционерите си общо 1.8 млн. лева, или по 0.101797 лв. на акция, а година по-рано сумата бе 802 хил. лева, или по 0.0444680 лв. за един брой.

Експортът осигурява 94.9% от продажбите на "Алкомет". Най-голям е делът на клиентите от Германия, Италия, Полша и Испания, като продажбите на тези пазари са се повишили през миналата година. Сделките на вътрешния пазар обаче продължават да намаляват.

Продължава работата по строежа на цеха, където ще бъде разположен новият студено-валцов стан за валцоване на ленти със съпътстващи към него съоръжения, отбелязват мениджърите в доклада за дейността на "Алкомет". След приключването на цялостната инвестиционна програма се очаква общия обем на продукцията да нарасне с минимум 35 на сто.

При запазване на цената на алуминия на Лондонската метална борса директорите на дружеството очаква през 2019 г. продажби за около 440 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във