Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АЛИАНЦ СЕ ВСЛУША В ГЛАСА НА ВРЕМЕТО

Най-големият европейски застраховател - Алианц (Allianz), обяви на 1 април, че ще направи оферта за приятелско поглъщане на Дрезднер Банк (Dresdner Bank) - третата по размер на активите банка на Германия. Потвърдената в деня на шегата сделка е твърде сериозна и с изключителен международен отзвук и тежест. Новата структура ще се нарича Алианц Дрезднер и ще се нареди на четвърто място в света с комбинираната си пазарна капитализация от 109.6 млрд. евро. Преди нея се класират само щатският финансов конгломерат Ситигруп (Citigroup), международният застраховател Америкън Интърнешънал Груп (AIG) и базираният в Лондон финансовокредитен гигант Ейч Ес Би Си (HSBC).
Алианц Дрезднер ще има 1200 клона и ще управлява активи за около 1 трлн. евро. Управителят на Алианц Хенинг Шулте-Ноел ще стане президент на новата групировка, а Бернд Фархолц - главният изпълнителен директор на Дрезднер Банк - вицепрезидент на Алианц Дрезднер.
Обединението е логичен отговор на предизвикателствата на бъдещето. То ще събере под един покрив застрахователни, инвестиционни и банкови продукти, подобно на щатската Ситигруп и на швейцарската Креди Суис (Credit Suisse). Сделката, която получи благословията на надзорните съвети на Алианц и Дрезднер, трябва да приключи до юли.
Повече от година базираният в Мюнхен

Алианц се бори да разшири дистрибуторската си мрежа

и да гарантира конкурентоспособността си на бързо разрастващия се местен пазар на пенсионно-застрахователни услуги. Причината е проста. Напоследък все повече германци осъзнават, че не могат да разчитат на държавата да им осигури нормален и достоен живот след пенсиониране. Поради което се насочват към застраховките Живот и обвързаните с ценни книжа инвестиционни продукти. Алианц, който е безспорният лидер на застрахователния пазар в Германия, обаче все не успяваше да наложи присъствието си нито като създател на тези дългосрочни спестовни схеми, нито като продавач. Миналата година се провали сделката-мечта - планираното сливане между Дойче Банк (Deutsche Bank) и Дрезднер Банк, в която застрахователят бе ключов посредник. Ако тя бе успяла, Алианц щеше да получи достъп до клоновите мрежи на дребно на двете банки и щеше да придобие DWS - водещ немски взаимен фонд, поделение на Дойче Банк.
Провалът на сделката остави застрахователния гигант със слаби позиции в областта на услугите на дребно и на управлението на активи. Дори след покупката на Пимко (Pimco) Алианц се класираше едва на шесто място в света по размер на управляваните активи. А с притежаваните само 3% от немския пазар на взаимни фондове той бе далеч зад лидерите DWS - с 21.9%, DIT (взаимният фонд на Дрезднер) - с 13.3%, и спестовната банка Дека (Deka) - с 20.2 процента. Нещо повече, покупката на Пимко засили присъствието на застрахователя само на пазара на ценни книжа с фиксиран доход. Докато областта на взаимните фондове и търговията с акции, към които се насочват мнозинството инвеститори защото държавните пенсии са ниски, си оставаше слаба страна на Алианц. Застрахователят продава обвързаните с акции продукти единствено чрез своите 12 хил. агенти.
Покупката на базираната във Франкфурт Дрезднер Банк компенсира именно този недостатък. Банката има добра клонова мрежа, ползва се с доверие, разраства се бизнесът и в областта на частните банкови услуги, а фондът й за управление на активи (DIT) заема водещи позиции.
Мнозинството експерти определят поглъщането на Дрезднер от Алианц и свързаните със сделката промени като

семейно решение на Германия

В деня, когато бе оповестена операцията, застрахователят притежаваше 21.4% от Дрезднер Банк, 17.4% от Хипоферайнсбанк (HypoVereinsbank) и 5.6% от Дойче Банк. Трите банки от своя страна също имат дялови участия в Алианц. Същевременно в мозайката се подрежда още един мощен участник - Мюних Ре (Munich Re) - най-голямата застрахователна и презастрахователна компания в света. Тя държи 5.9% от Дрезднер, 5% от Хипоферайнс и малък дял от Дойче Банк. Всяка от кредитните институции пък притежава акции от застрахователя.
Мюних Ре отдавна е диверсифицирала бизнеса си в областта на първичното застраховане и презастраховането, но все още доходите й от презастрахователни премии надвишават значително приходите от застрахователни услуги. През 2000 г. компанията е регистрирала 19% ръст на печалбата от презастраховане и 6.8% - от първично застраховане. Това съотношение притиска мениджърите й да разширят дейността по управление на активи и предлагане на първични застраховки.
Към 1 април Мюних Ре притежаваше 63% от базираната в Дюселдорф фирма Ерго (Ergo), в която е съсредоточен първичният й застрахователен бизнес. Ерго е вторият по големина застраховател на Германия и е европейски лидер в областта на здравните и правните застраховки. Компанията има 17.5 хил. агенти - почти с една трета повече от Алианц. Ерго продава застрахователните си полици чрез мрежата на Хипоферайнс, но поради създадени още след Втората световна война връзки бе задължена да дели каналите си за разпространение с Алианц. Мюних Ре пък управлява привлечени средства на стойност 125 млрд. евро чрез МЕАГ (MEAG) - съвместна фирма с Ерго.
Едно от условията по сделката между Алианц и Дрезднер Банк е Алианц и Мюних Ре да започнат да намаляват взаимното си акционерно участие един в друг. Освен това Алианц ще получи и 40-процентния дял на Мюних Ре в животозастрахователното си поделение Алианц Лебенсферзихерунг (Allianz Lebensversicherung) и ще придобие изцяло контрола върху него. В замяна той ще прехвърли на Мюних Ре своите акции в Хипоферайнсбанк.
От своя страна Мюних Ре възнамерява да увеличи дела си в Ерго до 95%, като покани акционерите на компанията да заменят част от своите акции срещу книжа на Мюних Ре. Останалите 5% ще останат собственост на Хипоферайнсбанк.
Разкъсването на връзките

между Алианц и Хипоферайнсбанк

определено ще бъде от полза за банката. Нейните пословични амбиции в областта на управлението на активи винаги са били потискани от застрахователя, който е и най-големият й акционер. Сега вече шейсет и три годишният управител на Хипоферайнс Албрехт Шмит ще успее да осъществи мечтата си и да създаде по-тесни връзки с фамилията около Мюних Ре.
Докато чакаше по-добрите времена, потайният Шмит кротко и методично изграждаше трансграничната структура на Хипоферайнс. Миналата година немската банка се сля с Банк Аустрия (Bank Austria) и създаде третата по размера на активите си и дванайста по пазарна капитализация банкова групировка в Европа. Тя притежава и най-голямата централноевропейска клонова мрежа, покриваща Германия, Австрия, Полша, Унгария, Чешката република, Словакия и Хърватско.
Сега на ход са

Дойче Банк и Комерцбанк

Дойче Банк по всяка вероятност ще задълбочи преговорите си с френския застраховател АКСА (АXA) за съвместна дейност и реализация на банковозастрахователни продукти. Същевременно Ролф Бройер, главен изпълнителен директор, коментира пред репортери, че тя е готова да си сътрудничи с Алианц Дрезднер.
Доста по-неясно е бъдещето на Комерцбанк (Commerzbank) - четвъртата по размер на активите немска финансовокредитна институция. Тя винаги е защитавала независимостта си, но след последните промени се превръща в лесна мишена. Най-атрактивни в дейността на Комерц са банковите й услуги на дребно, които генерираха около 18% възвръщаемост на акциите й след облагането с данъци през 2000 година. Инициативата за изграждането на инвестиционен бизнес и сериозно звено за управление на активи засега гълта само средства, и то много сериозни. В периода 1996-2000 г. оперативните разходи на Комерц нараснаха с 88%, а приходите й - с 61 процента. И докато ръководството й не укроти инвестиционните си банкови амбиции и не постави разходите под контрол, перспективите пред Комерц са повече от мрачни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във