Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ОТЧЕТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ СИ РЕЗУЛТАТИ ДОСЕГА

Алианц България Холдинг запази водещото си място на финансово-застрахователна група у нас през миналата година. Тя отчете резултатите си за 2002-а много преди своите конкуренти. Причината за това не се дължи на някаква припряност, а на задължението на основния й акционер - Алианц АГ, Германия, да представи в края на януари консолидирания си отчет пред Нюйоркската фондова борса, където се котират акциите му. Постигнатият от застрахователните компании на Алианц България Холдинг брутен премиен приход е близо 120 млн. лева. С този финансов резултат базираната в България групировка преминава в по-горна - втора група, в класацията на Алианц АГ. В нея приходите на дъщерните структури на най-големия застраховател в света са между 50 млн. и 500 млн. евро, информира Димитър Желев, председател на изпълнителния комитет и изпълнителен директор на холдинга, както и на общозастрахователното дружество ЗПАД Алианц България и презастрахователния брокер България Нет. Печалбата на Алианц България Холдинг за 2002-ра е над 23 млн. лв. след данъчно облагане.Над 108 млн. лв. от премийния приход на групировката са реализирани от дейността по общо застраховане, което е с 25% повече от прихода през предходната година. От цялата тази сума 84.6 млн. лв. са бруто премийният приход на ЗПАД Алианц България, а 24.2 млн. лв. се дължат на ЗАД Енергия - специализирано в застраховането на предприятия от енергийния сектор. Според изпълнителния директор на ЗПАД Алианц България Теменуга Ненова, компанията е приключила най-успешната година от основаването си досега. Най-големи приходи са реализирани от традиционните у нас застраховки Каско, Имуществено застраховане и Гражданска отговорност на автомобилите. През годината са били изплатени обезщетения за 33.2 млн. лв., като квотата на щетимост (делът на изплатените обезщетения спрямо привлечените приходи от премии) е намаляла с около 12% спрямо 2001 г. и за изминалата е 46 процента. Спад в квотата на щетимост е отбелязан по всички групи застраховки, включително и Каско, където само за обезщетение на причинените от градушката през лятото вреди върху автомобилите са били изплатени 1.5 млн. лева. Ненова съобщи още, че от създаването на бюро Зелена карта през април до края на 2002 г. Алианц е продал над 7000 застраховки за пътуване зад граница. От тях са реализирани над 2 млн. лв. премийни приходи, с което дружеството се нарежда на трето място в тази област след Булстрад и ДЗИ.В животозастраховането пък ЗАД Алианц България Живот отбелязва ръст в брутния премиен приход от 74%, който е повече от 11 млн. лева. Най-добри резултати компанията има от пласмента на дългосрочните си продукти, а разпределената от дружеството доходност е 8.5 процента.В сектора на пенсионното осигуряване ПОД Алианц България също заема челна позиция със своите 139 млн. лв. активи, които управлява. Те са с 58% повече от тези през 2001-ва, а през 2002 г. дружеството покори близо половината от осигурителния пазар. Пазарният дял на доброволния пенсионен фонд, в който се осигуряват близо 600 хил. души (119% повече от края на 2001 г.), е 54 процента. Активите, които той управлява, вече са над 105 млн. лева. А това значи, че фондът е преминал недостижимата досега бариера за българските пенсионни фондове от 100 млн. лв. активи, сподели изпълнителната директорка на пенсионноосигурителното дружество София Христова. Според нея през тази година ще бъде много трудно фондът да запази силната си пазарна позиция. Реализираният доход от инвестициите, които мениджърите на доброволния пенсионен фонд са направили през 2001-ва, е 9.67 процента. Инвестициите на универсалния пенсионен фонд пък са донесли 9.38% доходност, а на професионалния - 9.83 процента. В трите пенсионни фонда през миналата година са направени осигурителни вноски за почти 67 млн. лв., а печалбата на ПОД Алианц България възлиза на 1.156 млн. лева.Банката на групата Алианц също регистрира положителни резултати. Според изпълнителния й директор Олег Недялков, ТБ България инвест вече е съществена и неизменна част от групата на Алианц България Холдинг. Той съобщи, че общите активи на банката са се увеличили с близо 50% и са над 272 млн. лв. в края на 2002 г. срещу 170 млн. лв. през 2001 година. Подобно е увеличението и на печалбата на кредитната институция, която към 31 декември е 2.922 млн. лева. Ръстът на кредитите, отпуснати на банката, е 46% (общата им сума е 86.412 млн. лева). Плановете на Недялков са до средата на тази година банката да попълни докрай продуктовата си палитра с международните карти Master и Visa. Според него показателят за възвръщаемост на капитала на банката - от 16.65, е най-висок за кредитната ни система през миналата година.Според банкера, доказателство за печелившата формула на управление, възприета от мениджърите на финансово-застрахователната групировка Алианц у нас, е и фактът, че тя вече се копира от други подобни структури. В подкрепа на думите си той посочи групата на ДЗИ-Росексим, оглавявана от банкера Емил Кюлев, както и на управляваните от варненската групировка ТИМ компании - ЦКБ, ЗАД Армеец и ПОД Сила (доскоро Нютон-сила). Доколко това ще им донесе успех обаче тепърва ще очакваме да видим. Алианц все пак ги води с ранен старт, докато съвместната дейност на конкурентните му дружества започна едва от миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във