Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ ДАВА РЕКОРДНА ДОХОДНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ СИ

Брутен премиен приход в размер на 2.906 млн. лв. отчетоха мениджърите на Алианц България Живот на проведеното във вторник (17 април) общо събрание на акционерите. В сравнение с миналата година българо-немското дружество бележи ръст в дейността си от 25.2 процента. С този финансов резултат компанията се нарежда на трето място на българския животозастрахователен пазар. Само по дългосрочното смесено застраховане Живот премийният приход на Алианц България Живот възлиза на 1.669 хил. лева. С този резултата дружеството е второ на българския пазар (след ДЗИ) в класическото животозастраховане.
Забележителен е и фактът, че премийният приход само от новосключени смесени застраховки Живот е нараснал с 37% спрямо 1999 г., коментира постигнатите резултатите на ЗАД Алианц България Живот търговски пълномощник Пламен Ялъмов. Това показва по-засилен интерес на клиентите към продукти на българо-немското застрахователно дружество. Той се дължи на няколкото нови валутни застраховки, предложени от компанията миналата година. Въпросните полици са в щатски долари и евро и имат елементи на по-висока финансова стабилност и по-висока доходност, обясни още застрахователният мениджър.
Застрахователно-техническите резерви на ЗАД Алианц България Живот към края на миналата година възлизат на 4.339 хил. лв., което представлява нарастване с 11.3% спрямо 1999 година. Общо активите на дружеството са се повишили с 45% до сумата 19.273 хил. лв., а собственият му капитал възлиза на 8.907 хил. лв, т.е. и той е нараснал с 12.7 процента.
През миналата година, с помощта на ТБ България Инвест, застрахователната компания е реализирала много добри приходи от инвестиране на техническите си резерви. Това дало възможност да се начислят високи допълнителни лихви по дългосрочните застраховки Живот, с което държателите на полици получават доход от 14.07% по всички левови и валутни застраховки. Това е един от най-високите доходи, които могат да се получат, включително и от всички други инвестиционни инструменти, които са популярни на българския пазар, поясниха мениджърите на животозастрахователната компания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във