Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АЛЕН МАК НЯМА ДА ЕМИТИРА ТЪРГУЕМИ ПРАВА

Събитията около почти пълното изкупуване на дяловете в козметичния завод Ален мак от фирмата Ефектен унд финанц-България, доминирана от швейцарски капитали, набират скорост. През седмицата ръководството на пловдивското дружество внесе за одобряване в Държавната комисия по ценните книжа проспекта за увеличаването на капитала му. След изкупуването на емисията той ще достигне 6 млн. лева. На 7 юни пък швейцарците придобиха и държавните 15% от предприятието срещу 12.45 лв. на акция. По този начин управляваната от Петър Терзиев (бивш изпълнителен директор на Балканфарма холдинг) компания вече е собственик на 94.35% от Ален мак. А след приключването на подписката той вероятно ще надмине 99 процента. Интригата (доколкото има такава) около увеличението на капитала на Ален мак бе подсилена от публикация в един от централните всекидневници. Според нея, ако записването на акциите започне след обнародването в Държавен вестник на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, дружеството ще бъде задължено да емитира търгуеми права. Това обаче не отговаря на истината, която всеки може да установи, ако прочете параграф 68 от преходните и заключителните разпоредби на ремонтирания нормативен документ. Там е отбелязано, че измененията не се отнасят за случаите, когато решението на общото събрание за увеличаване на капитала е взето до деня на влизането на закона в сила. А както в. БАНКЕРЪ нееднократно писа, акционерите на козметичното предприятие гласуваха за новата емисия още на 12 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във