Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Актуализират списъка на фирмите в Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Министрите одобриха предложения проект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, съобщиха от правителствения пресцентър.

Промените са редакционни и с тях ще се актуализира текста на раздел IV "Министерство на отбраната" от Приложение № 1, към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол с настоящите фирмени наименования на част от търговските дружества, включени в него и отстраняване на допусната фактическа грешка.

Заедно с това ще се приведе в съответствие и текста на раздел X "Министерство на финансите" от закона с настъпилата промяна в органа, упражняващ правата на собственик на държавата в "Информационно обслужване" АД и в "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД.

Дружеството "Информационно обслужване" АД - София вече е прехвърлено към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С промените то е добавено като точка 20 в раздел II "МТИТС". В другата фирма "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД от юни 2017 г. министърът на културата упражнява правата на държавата в капитала й. Сега с одобрените изменения НДК е добавен като точка 16 в раздел VI "Министерство на културата" от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във