Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Актуализират европрограма за преработка на селскостопански продукти

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на агроведомството.

Текстовете са прецизирани съобразно изискванията на Европейската комисия, благодарение на което кандидати с дейност на обекти за преработка на селскостопанска продукция под 36 месеца вече се допускат за участие.

Общият бюджет по процедурата е в размер на над 387 млн. лева.

Финансирането на проектните предложения по подмярката има за цел да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Допустими за подпомагане ще бъдат дейности, насочени към въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, опазването на околната среда и устойчиво и цифрово управление на процесите в производството.

"С публикуването на насоките ръководството на министерството изпълнява своя ангажимент за изготвяне на новата документална рамка и за своевременно обявяване на  прием по подмярката, който се очаква да бъде отворен до 15 октомври 2021 г.", отбелязват от ведомството. 

Потенциалните кандидати могат да се запознаят предварително с условията и изискванията за подаване на проектните предложения по подмярката ТУК.  

Крайният срок за представяне на предложения и коментари по публикуваните насоки е до 11 октомври 2021 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН 2020) или на електронна поща. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във