Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Актуализираха се условията на труд в черната и цветната металургия

Министърът на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков.

Вицепремиерът Корнелия Нинова и министър Георги Гьоков заедно с екипите си в Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на труда и социалната политика подписаха наредба за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветна металургия. Това се прави за първи път от 1970 година, уточниха от икономическото министерство.

Към момента на започване на процедурата по разработване на този нормативен акт в производството на основни метали (без леене на метали), броят на заетите лица е около 10 000 души. Произведената от тях продукция възлиза на 10 млрд. лева, което представлява 12% от общата промишлена продукция в страната.

Металургичните производства имат специфични характеристики (температурен режим, непрекъсваемост на процесите, работа с опасни вещества, химикали и др.), което е наложило да има добре разработени и ясно дефинирани правила за безопасност и здраве при работа.

„Нашата цел е да защитим живота и здравето на хората, работещи в металургията, да им подсигурим добри условия за труд и да направим привлекателна тази професия за младите хора“, заяви министър Нинова.

Мерките са разбити подробно и разписани детайлно във всеки сектор от индустрията.

Очакваните резултати от приемането на Наредбата са да се подобрят условията на труд в индустрията, да се осигури превенция на риска от заболявания, което ще доведе до повишаване привлекателността на заетост в този сектор.

Министър Нинова и КНСБ се разбраха да работят заедно в 10 отраслови съвета

Да се актуализират всички 10 отраслови съвета, с което да се засилят функциите им, така че в най-кратки срокове да влязат в полза на българската икономика и индустрия. За това се разбраха на среща вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова и президентът на КНСБ Пламен Димитров и други представители на синдикатите. В разговора участва и заместник-министър Димитър Данчев.

Отрасловите съвети, сред които Химия, Металургия, Машиностроене, Лека промишленост, Дървообработваща и лека промишленост, Хранително-вкусова промишленост, ще обсъждат проблемните въпроси в конкретните браншове. Те ще дават и предложения на законодателната и изпълнителната власт. Синдикалните федерации и гражданските организации ще имат съществена роля при вземането на решения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във