Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Активизират се износът и вносът ни със страните извън ЕС

От февруари до юли износът на стоки от България към трети страни е по-висок спрямо същия период на миналата година. По-"меките" противоепидемични мерки в тези държави са една от причините за тази активност. Близостта на Турция и многото съвместни инвестиции помагат, а възстановяването на икономиката на Китай увеличава износа и вноса в съвместната търговия с азиатската страна.

Само през седмия месец на тази година експортът ни към страните извън ЕС нараства с 24.1% на годишна база и е в размер на 1.94 млрд. лева, съобщават от статистиката.

През периода януари - юли

износът на стоки от България за трети страни се увеличава,

но само  със 17.3% в сравнение със същия период на 2020-а. Той е на стойност 12.71 млрд. лева. Основните търговски партньори на България отново са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация. Всички те формират 55.2% от българския износ за трети страни.

Числата показват, че отново две от тези държави - Обединеното кралство (включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман) и Русия, са извън положителната тенденция за повишаване на българския износ към техните пазари.
Обединеното кралство

е единствената държава от тази група, с която отчитаме намаление и при износа (-4%), и при вноса (-11.4%). Проблемите са познати - трудните търговски връзки между Обединеното кралство и ЕС, в т.ч. и  България, след излизането на Острова от ЕС, трудните бизнес отношения с развитието на ковид пандемията, митнически и визови пречки. Прогнозите са, че ще се запази тази негативна тенденция в търговията. Поне търговското салдо е положително за България.

Запазва се тенденцията за намаляване на износа ни към

Русия.

От началото на годината експортът се свива с 1.7 процента. Вносът обаче е нараснал с 29.7 на сто. Причината за това е позната - структурата на импорта, в които преобладават енергоносителите.

В търговията със

САЩ

числата сочат силен ръст на износа на български стоки – с 32.2%, и силен спад при вноса на продукция от най-голямата икономика – минус 34.5 процента. Търговското салдо е положително обаче и е на стойност 549.3 млн. лева.

Турция

остава най-големият ни партньор в групата на страните извън Европейския съюз. Стокообменът ни в края на юли е нараснал до 5.52 млрд. лева. Той е подкрепен от 21.1% по-висок износ към южната ни съседка. Вносът пък се е увеличил с 34.5 процента. Оттук идва и отрицателното търговско салдо в стокообмена ни.

И вносът на стоки в България от трети страни между февруари и юли е по-висок спрямо същите месеци на миналата година.

Само през юли тази години

импортът от тези държави нараства

с 21.2% спрямо същия месец година по-рано и е на стойност 2.41 млрд. лeвa.

И за периода между януари и юли вносът нараства. Увеличението обаче е с 25.1% на годишна база като достига 16.48 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.


Външнотърговското салдо

(износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юли 2021 г. е отрицателно и е в размер на 3.77 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във