Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Активизират се българо-британските делови отношения

Омуртаг Петков и Бойко Таков.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българо-британска бизнес асоциация (БББА) ще задълбочават партньорстите си отношения чрез различни съвместни събития и дейности.

Това е било договорено на работна среща между д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, и Омуртаг Петков, председател на БББА, на която е присъствала и Десислава Митева, изпълнителен директор на Българо-британска бизнес асоциация.
Началото на активното сътрудничество между двете организации е поставено с подписването на Меморандум за разбирателство. Документът предвижда те да бъдат партньори в областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на бизнес контактите между предприятията от България и Великобритания. Двете организации поемат задължения за обмен на бизнес информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от правителствата за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия.
От БББА са представили и новата си инициатива - Go Global, за предоставяне на информация на българските фирми как да изнасят успешно зад граница. В тази връзка е била обсъдена и инициативата на Министерство на икономиката и ИАНМСП за създаване на експортен инкубатор съвместно със "София тех парк", Асоциация на бизнес клъстерите, Българска агенция за експортно застраховане и Висшето училище за застраховане и финанси. Предвижда се експортният инкубатор да бъде официално представен в началото на месец май, като в неговия предмет на дейност ще е провеждането и на такъв тип събития - като организираното от БББА - Go Global.
Обсъдени са били възможностите за организиране на съвместни прояви за насърчаване на предприятията в рамките на новите проекти за интернационализация на ИАНМСП и преди всичко прояви, фокусирани върху ИКТ сектора, производството на автомобилни части, финансовия сектор и други, които в последните години отбелязват силен растеж у нас.

Великобритания е на 11-то място в българския износ за 2018 г. и заема 18-а позиция в подреждането по този показател. През миналата година стоки за 696.97 млн. евро са изпратили български фирми към Острова. Продукция за 492.2 млн. евро пък са продали английски фирми у нас. През 2012 г. за пръв път стокообменът между двете страни надскочи границата от един милиард евро. Радващото е, че търговското салдо, с изключение на 2016 г., е положително за България през последните 8 години.

Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България са дружествата: "Уилям Хюз България" ООД - метални изделия, конструкции и профили (William Hughes), "Шел България" ЕАД - търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (Shell), "Домейн Бойар" АД - производство на вина от грозде (Boyar International), "Импириъл Табако България" ЕООД - търговия на едро с тютюневи изделия (Imperial Tobacco Group Plc), които са с участие на инвеститори от Великобритания (по данни на БАИ).

Добрият макроикономически и инвестиционен климат, включително стимулите, предоставени от Закона за насърчаване на инвестициите и други данъчни закони, са добра възможност за привличане на британски инвестиции в българската икономика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във