Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АКТИВИТЕ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ СТАВАТ ПРОЗРАЧНИ

Наредба за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителните дружества, на стойността на нетните активи на фондовете, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди прие Комисията за финансов надзор на редовното си заседание на 19 ноември.Нормативният документ ще влезе в сила от 1 юли 2004 г., когато, съгласно параграф 113 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване, отчитането на натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица ще започнат да се водят в дялове и в левове. Тогава ще се въведе и всекидневна оценка на активите на фондовете и всекидневно изчисляване и обявяване на стойността на един дял в електронните страници на фондовете, а всеки месец и в национален всекидневник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във