Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ако преизчислят пенсиите, 500 хил. души ще останат без увеличение

Преизчисляване на пенсиите би било благоприятно за много, но далеч не за всички пенсионери. Това е изводът от анализ на Националния осигурителен институт. 

Оказва се, че  500 хил. души ще останат без увеличение, ако всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2019 г., бъдат преизчислени през 2021 г. със средния осигурителен доход за 2019 г. от 986,52 лв. Средната пенсия ще стигне 583,45 лв., ако пенсиите, отпуснати до края на 2019 г., се преизчислят с осигурителен доход за същата година. 

Експертите са използвали са използвани два сценария. При първия вариант преизчисляването се извършва, считано от 1 януари, като след това не се прилага швейцарското правилото. Докато Вариант 2 включва преизчисляването е 1 октомври, като преди това е извършено осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване с процент от 6,3 на сто.

От общо 2 083 600 пенсии за трудова дейност отпуснати до края на 2019 г., и при двата варианта преизчислени ще бъдат 1 993 800 пенсии. При Вариант 1 увеличение ще има за 1 648 300 пенсии (82,7%), а при втория – за 76,9%. "Разликата идва от това, че при втория вариант се допуска, че преизчисляването се извършва, считано от 1 октомври, т.е. след 1 юли, когато ще се случи осъвременяване на пенсиите", обясняват от НОИ. В резултат на осъвременяването с прогнозен процент от 6,3 на сто, за по-голям брой пенсионери преизчисляването вече няма да е благоприятно.

Средният основен размер на пенсиите, за които ще има увеличение, ще нарасне съответно с 44,2 на сто при първия вариант. Така тя би достигнала размер от 583,45 лв. При вторият увеличението е 39%, или тя ще достигне 591,91 лв.

Анализът показва, че между 496,9 и 612,8 хиляди пенсионери, чиито пенсии са отпуснати до 31 декември 2019 г., няма да получат никакво увеличение в резултат на преизчисляването. Това се равнява на между 23,2% (вариант № 1) и 28,6% (вариант № 2) от общия брой на пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г.

В общественото пространство се счита, че преизчисляването на пенсиите с по-актуален осигурителен доход е най-ефективният начин за преодоляване на разликата между т.нар. „стари“, отпуснати по-назад във времето, и т.нар. „нови“, отпуснати в по-близък до сегашния момент, пенсии за трудова дейност. Привържениците на тази теза изтъкват няколко довода.

От една страна се посочва, че двама души, които имат един и същ индивидуален коефициент и една и съща продължителност на осигурителния стаж, а според тях – един и същ осигурителен принос, ще имат различен размер на пенсията само заради момента на отпускането ѝ. Пенсионерите, чиито пенсии са отпуснати в по-близък до настоящия момент, са по-облагодетелствани спрямо онези от пенсионерите, чиято пенсия е отпусната в по-далечен минал момент. От друга страна, изтъква се доводът, че това е несправедливо, тъй като: (1) размерите на т.нар. „нови“ пенсии биват изчислявани от много по-голям средномесечен осигурителен доход за 12-те месеца преди месеца на отпускане на пенсията в сравнение (да кажем) с пенсиите, отпуснати преди десетилетие; (2) съществуващите правила за осъвременяване на пенсиите не компенсират това неравенство и дори водят до допълнително изоставане на т.нар. „стари“ пенсии, защото ежегодните увеличения на пенсиите са с процент, по-малък от темпа на нарастване на средномесечния осигурителен доход за страната. На тази база се прави изводът, че е налице необходимост от регулярно преизчисляване на пенсиите, за да се отстранят посочените източници на неравнопоставеност между пенсионерите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във