Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АКО КРАУН ЕЙДЖЪНТС НАНЕСЕ ЩЕТИ, ЩЕ ВЪЗСТАНОВИ ДО 2 МЛН. ПАУНДА

Милен Велчев, министър на финансите, пред в. БАНКЕРЪГ-н Велчев, договорът с британската агенция Краун Ейджънтс е на път да се превърне в скандала на годината. Не разполага ли администрацията на министерството с достатъчно възможности сама да подобри управлението на митниците и да увеличи приходите от мита и акцизи, та се налага да вика помощ?- Очевидно стана, че дори и при най-доброто желание от страна на професионалист с неопетнено име като Емил Димитров не можем да се справим със собствени сили с проблемите на Агенция Митници. Проблемите там са много големи и неслучайно още по време на предизборната кампания ние заявихме, че ще разгледаме възможността да ползваме чуждестранна експертна помощ в реформирането на митническата администрация. В крайна сметка ние се спряхме на варианта, при който реномирана чуждестранна фирма като Краун Ейджънтс да бъде наета като консултант на българското правителство по организиране на реформата на администрацията.Какви констатации за състоянието на митниците правят британците в доклада си?- Докладът ще бъде готов в първоначалния си вариант на 22 март, след девет дни. Очаквам до средата на април той да придобие завършен вид, след като бъде консултиран с партньорите ни от Европейския съюз, от Световната банка и други международни организации. Съгласно взетото днес (б.а. - 13 март) решение от парламента аз имам задължение да внеса този доклад в Народното събрание до края на април. Тогава ще коментираме изводите на Краун ЕйджънтсЕдин от най-дискутираните въпроси е защо изборът ви за консултант се спря точно на Краун Ейджънтс, а не на някоя друга чуждестранна организация?- Разговаряхме с много други институции, които се занимават с дейността, която развива Краун Ейджънтс. За съжаление нямам право да съобщя имената им. Мога само да кажа, че става дума за една френска, за една швейцарска и една американска фирма. Краун Ейджънтс ги превъзхождаше в много аспекти - с визията си за мерките, които трябва да се приложат за реформиране на митническата администрация, и с предложената стойност на проекта. Трябва да кажа, че услугата, която ще получим от Краун Ейджънтс, е два до три пъти по-евтина от това, което ни предлагаха останалите фирми, с които разговаряхме.Какви бяха предложенията на тези фирми?- Те предлагаха по една или друга форма да извършват проверки на товарите, които влизат в страната, сертификация на стоките с цел предотвратяване на някой видове митнически измами.А какво точно ще правят хората от Краун Ейджънтс?- С персонала си в България, който е малко повече от 30 души, те ще изготвят проект за комплекса от реформи, необходими на митниците. Той ще бъде приложен, след като бъде одобрен от правителството. Ще бъде разработена нова структура на Агенция Митници и ще бъде изготвен комплекс от процедури и професионални критерии за подбор на кадри. Експертите от Краун Ейджънтс ще разработят и процедури за анализиране на риска и ще оказват методическа подкрепа при подготовката на мобилните групи, които да проверяват вносителите на цялата територия на страната.Вашите опоненти твърдят, че бюджетът ще плати на Краун Ейджънтс над 11 млн. британски паунда, тъй като ще бъдат поети и всичките им текущи разходи в България. Вярно ли е това?- Не е вярно. Чистата сумата, която ще получи Краун Ейджънтс, е 8.132 млн. британски паунда. Това ще бъдат парите, които ще им останат след като си платят данъците в България. Плащането на наемите, самолетни билети и така нататък е включено в тази сума. А ако при работата си британците нанесат щети на държавата, ще ги възстановят ли?- Те са поели ангажимент в случай на нанесени щети по тяхна вина да платят до 2 млн. британски паунда.Защо до 2 млн. бтинански паунда, а не за всички щети?- Просто за такава сума се споразумяхме.СДС ви обвинява, че заради договора с Краун Ейджънтс сме пропуснали финансиране от ЕС. Какъв е размерът на средствата за митниците, които е трябвало да получим от ЕС? - Предпочетохме да сключим договора за митниците извън рамките на програмата ФАР, тъй като получаването на средства по тази програма е доста продължителен процес. За да започнем да плащаме на Краун Ейджънтс с пари от нея, трябваше да изчакаме доста месеци. Това щеше да ни коства много повече пари - като загубени приходи, отколкото ние щяхме да спестим, ако ползвахме финансиране от програмата ФАР. Защото реформите, които Краун Ейджън ще предложат, ще започнат да действат по-късно. А аз разчитам, че вследствие на тези реформи в рамките на три години приходите от митниците ще се увеличат със стотици милиони левове. Освен това неотдавна с Европейската комисия бе постигнато споразумение да получим 2.7 млн. евро за интеграция на българската митническа информационна система и 1.5 млн. евро за граничен контрол.Вие твърдите, че договорът с британците е изгоден заради него, но ексфинансовият министър Муравей Радев заяви, че ви уличава в корупция?- Изявленията на Муравей Радев са, най-общо казано, смехотворни и обидни за интелигентността на българските журналисти. Няма смисъл да ви напомням за поговорката Крадецът вика дръжте крадеца. Но е очевидно, че някои хора са свикнали да работят по определен начин и трудно могат да си представят, че друг може да защитава не личните си интереси, а тези на страната. Аз например също имам доста неудобни въпроси към Муравей Радев, но те не трябва да му се задават чрез пресата. За които сме счели за необходимо, сме ги задали от парламентарната трибуна, както случаите с неправомерно дадения дивидент на фирма Нитекс и с фондация Демокрация.И сделката за продажбата на БУЛБАНК ли попада в този кръг от въпроси?- Искам веднага да подчертая, че проверката, която правим по сделката, не е насочена към сегашния собственик на БУЛБАНК. Нямаме никакво намерение да атакуваме самата продажба. Но се оказва, че Банковата консолидационна компания е дала на купувача гаранция в размер на 90 млн. евро, че ако бъдат открити необявени данъчни задължения на БУЛБАНК, които са възникнали до две години преди продажбата й, те ще бъдат покрити от БКК. В момента проверяваме, дали хората, които са сключвали сделката за продажба на БУЛБАНК, са уведомили всички кандидат-купувачи, че подобна гаранция ще бъде предоставена. С други думи, искаме да разберем дали всички кандидати са били поставени при равни условия по време на приватизационната процедура. Но повтарям, че нямаме намерение да поставяме под въпрос собствеността на УниКредито в БУЛБАНК.Данъчната политика, която провеждате, предизвика сериозно недоволство сред хората и повечето бизнесмени. Не смятате ли, че сте тръгнали по погрешен път?- Не мисля, че допуснахме грешка в данъчната политика, която изработихме и провеждаме в момента. Според мен, тя отговаря на нашите предизборни обещания, а също така и на ангажиментите, които сме поели за присъединяването ни към ЕС. Ако сме сбъркали в нещо, това е в популяризацията на мерките, които предприехме. Не успяхме да обясним достатъчно добре промените в данъчното законодателство и при въвеждането им не проведохме всички необходими консултации със заинтересованите страни. Но дребните търговци и хората твърдят, че през тази година плащат повече данъци и им остават по-малко пари, отколкото през миналата?- Парадоксално е, че същото твърди и държавата. Тя също смята, че получава по-малко данъци. Естествено една данъчна реформа не може да облагодетелства едновременно всички. Съгласен съм, че има хора и фирми, които плащат повече данъци, отколкото миналата година, но смятам, че много повече са онези дружества и граждани, които плащат по-малко данъци. Като баланс резултатът от данъчната реформа е негативен за бюджета и позитивен за данъкоплатците. Съотношението на заложените данъчни приходи през 2002 г. към брутния вътрешен продукт е с 1% по-ниско, отколкото през 2001 година. В парично изражение този 1% е равен на 300 млн. лева.Защо решихте да намалите данъците за големите фирми и по-богатите граждани, а малките дружества и хората с по-малко приходи не получиха данъчни облекчения?- Тази мярка отдавна трябваше да се предприеме, тъй като досега големите фирми плащаха по-големи данъци от по-малките и беше наложително да ги поставим в равноправно положение по отношение на корпоративно-подоходния данък. А що се отнася до физическите лица - при тях имаше ясно изразена тенденция гражданите с големи приходи да избягват плащането на всички дължими данъци, като използват законови или недотам легални механизми. Затова решихме да намалим радикално най-високите ставки по данъка върху доходите на физическите лица и по този начин да стимулираме по-заможните граждани да не избягват облагането.Не се ли опасявате, че много от търговците, които плащат патентен данък, ще бъдат принудени да минат в сивата икономика, за да оцелеят?- Не очаквам да има подобни процеси. Даже напротив, смятам, че новите патентни данъци ще изкарат много фирми от сферата на сивата икономика. Ще попитате защо? Логиката ми е следната - големите търговци, които досега са плащали патентен данък и не са доволни от новите му условия, за да го избегнат, ще предпочетат да декларират реалните си обороти, които в много случаи надвишават прага от 75 хил. лв. за регистрация по ДДС. По-високите патентни данъци ще ги принудят да започнат да си плащат ДДС и данък печалба, като минат по другата система на облагане.Някои финансисти прогнозират, че заради увеличеното данъчно бреме фирмите ще започнат да укриват данъци и постъпленията в бюджета ще намалеят. Какви са приходите в хазната за първите два месеца на тази година?- Тези мрачни прогнози засега не се сбъдват. Напротив, от началото на 2002 г. до края на февруари от данъци са събрани 40 млн. лв. - повече, отколкото през първите два месеца на 2001 година. Общите приходи в бюджета надхвърлят 1753 млн. лв., а разходите са 1906 млн. лв., така че дефицитът е 153 млн. лева. А в края на февруари 2001 г. той е бил 343 млн. лева.А какви са изискванията на МВФ за размера на дефицита към края март 2002 година?- Ангажиментът ни е той да бъде в рамките на 138 млн. лева. Знам какво ще кажете - че вече сме надхвърлили тази сума и има опасност да не изпълним изискването на Фонда. Така изглежда на пръв поглед, но не трябва да забравяте, че през януари и февруари държавата направи много големи лихвени плащания по външния дълг, които няма да й тежат през март. В същото време през този месец трябва да дойдат големи постъпления от много данъци. Така че аз въобще не се притеснявам дали ще успеем да постигнем критерия за бюджетния дефицит. Няма да имаме проблем и с изпълнението на другия ангажимент - за размера на фискалния резерв. Според споразумението с МВФ, в края на март той трябва да е не по-малко от 1.9 млрд. лв., а в момента фискалният резерв е над 2.3 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във