Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Акционерни промени в българската верига супермаркети "ЦБА"

"ЦБА Инвест“ АД - Варна е уведомило Комисията за защита на конкуренцията, че има намерение  да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол като закупи 25 000 акции от капитала на "ЦБА" АД - Варна, съобщиха от регулатора.

Става въпрос за 50% от акциите в капитала на дружеството или 25 000 броя с номинал от един лев. Цената, която се предлага за една акция е 45 лева  или общо 1 125 000 лева за всичките 25 000 дяла, притежавани от дружеството "Ес Пи Ем Ин" ЕАД.

Планираната сделка ще бъде осъществена чрез придобиване на акции в изпълнение на договор за продажба на акции от капитала на "ЦБА” АД. "ЦБА Инвест“ АД, ще закупи 50% от акциите от капитала на "ЦБА“ АД, а именно 25 000 броя.

Към момента потенциалният купувач "Ес Пи Ем Ин" ЕАД притежава 50% от акциите в капитала на "ЦБА“ АД, а именно 25 000 броя с номинал 1 лев всяка, и 50% от акциите в капитала на "ЦБА Пропърти мениджмънт“АД, а именно 25 000 броя с номинал 1 един лев всяка. В същото време "ЦБА асет мениджмънт" АД контролира 100% от капитала на "Ес Пи Ем Ин" ЕАД.

"ЦБА Инвест“ АД е инвестиционно дружество, което е създадено да инвестира в участия в други дружества. Дъщерните му дружества са с дейност по продажба на хранителни и нехранителни стоки във верига супермаркети.

"Ес Пи Ем Ин" ЕАД е инвестиционно дружество, което инвестира в участия в други дружества. То е част от групата на публичното дружество - "ЦБА асет мениджмънт“ АД.

Дейността на "ЦБА“ АД /чиито акции са предмет на концентрацията/ е свързана с продажба на хранителни и нехранителни стоки във верига супермаркети под логото на "ЦБА" /CBA/.

"ЦБА Пропърти мениджмънт“ АД е специализирано в отдаване под наем на супермаркети и инвестиционно строителство.

Съгласно уведомлението от "ЦБА Инвест“ АД се очаква операцията да окаже въздействие върху съответните продуктово-географски пазари в страната:

- продуктов пазар: продажба на хранителни и нехранителни стоки и отдаване под наем на недвижими имоти и/или части от тях.

- географски пазар: територията на България.

Искането от "ЦБА Инвест“ АД е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (29.12.2020 г.), като бъде подкрепено със съответни доказателства, допълват от регулатора.

Съобщението е изготвено от уведомителя "ЦБА Инвест“ АД, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, уточняват от антимонополния регулатор.

ЦБА/CBA е изцяло българска верига супермаркети, която работи в градовете Варна, Добрич, Нови Пазар, Девня, Долни Чифлик, Белослав, Провадия, Балчик, Каварна, Велико Търново, Стражица, Габрово, Дряново, Русе, Тутракан и София. Тя развива над 60 търговски обекта.

На територията на страната функционират и два собствени логистични парка, а всеки град разполага със свои регионални складови бази, с които се подпомагат и координират доставките. В супермаркети СВА се предлагат стоки под собствената марка СВА.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във