Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Акционерите са одобрили продажбата на дъщерното дружество Monbat Immobilien

Общото събрание на акционерите на "Монбат" АД е одобрило предприетите действия за продажбата на инвестицията в капитала на дъщерното дружество Monbat Immobilien GmbH, респективно активите, заведени в баланса му, представляващи терен и сгради в Шварценау, Австрия, според предоставените оферти. 

Заедно с това изпълнителният директор на компанията майка е упълномощен да проведе преговори за продажба на потенциалния купувач, който е направил оферта, и на цена не по-ниска от предложената от този инвеститор.

Представляващият дъщерното дружество Monbat Immobilien GmbH пък е упълномощен да преговаря и продаде терени и прилежащите към тях сгради и обекти в Шварценау, Австрия на цена не по-ниска от предложената в офертата цена. 

От "Монбат" съобщават още, че от момента на придобиването по същество инвестицията е третирана като актив за потенциална  продажба, като мениджмънтът на компанията е правил непрекъснати опити за намирането на купувач. В баланса на Monbat Immobilien GmbH  са включени активи, представляващи недвижими имоти - терени, сгради и съоръжения, които нямат производствено предназначение. Дружеството няма други активи, няма и задължения, освен към компанията майка. Придобиването на австрийското дружество е осъществено срещу насрещната продажба на инвестиция на "Монбат" в „Окта лайт“ АД. 

Постигнатият ефект от насрещната продажба бе преустановяване на субсидирането на дейността на "Окта лайт", необходимо заради липсата на финансиране за модернизиране на производството на това дружество. С покупката на Monbat Immobilien GmbH бе постигнат ефект на фиксиране на сумата на инвестицията и предотвратяване на по-нататъшното й редуциране заради нарастващата необходимост от субсидиране.

Към момента на придобиването на  Monbat Immobilien GmbH и в непосредствена перспектива цените на активите на дружеството са показали съразмерност спрямо насрещната стойност на продадената инвестиция в "Окта Лайт". С отчитане на променливата конюнктура в цените на недвижимите имоти и по-специално в сектора, в който се намират тази собственост на Monbat Immobilien GmbH, мениджмънтът на "Монбат" е предприел незабавни действия за активно търсене на купувачи. За целта са били ангажирани специализирани фирми за недвижими имоти в Обединеното кралство, в последствие и в Австрия. Информация за имота е била изпратена до заинтересовани потенциални купувачи от Русия, Китай и Близкия Изток.

Заради пандемията от Ковид 19 и последвалата война в Украйна, интересът към подобен тип недвижими имоти силно намаля и в крайна сметка бяха получени само две оферти, които са индикативни за потенциалните условия, при които имотите биха могли да бъдат реализирани в непосредствена перспектива.

Съветът на директорите информира акционерите за условията в офертите. При първата ценовата оферта за продажба на дъщерното дружество Monbat Immobilien GmbH е за 8 000 000 евро. За продажбата на притежаваните от дъщерното на "Монбат" дружество - Monbat Immobilien GmbH, терени, прилежащите към тях сгради и обекти в Шварценау, Австрия, се очакват оферти над 7 200 000 евро. 

Целта на продажбата е  да бъде осигурена необходимата ликвидност на "Монбат" с използване на средствата от продажбата за подкрепа на оборотния капитал и планираните инвестиции. Очаква се, предвид стабилната норма на възвращаемост на ангажирания капитал в основния бизнес на "Монбат", тези средства да генерират добавена стойност, която в обозрима перспектива ще компенсира всяко потенциално негативно отклонение на цената от стойността на инвестицията. А също така да бъде предотвратен риска от по-нататъшно намаляване на нетната стойност на имотите с отчитането на появяващата се естествена необходимост от разходи за поддръжката им.

                                   

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във