Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Акцентът е върху дигитализацията на ветеринарния контрол и този на хранителната верига

Важно е ветеринарномедицинското съсловие - практикуващи ветеринарни лекари, държавни служители, преподаватели, научни работници и всички ангажирани в системата, да предприеме скорошно обединение.   

Около това мнение се обединиха участниците в национална кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред ветеринарната професия и дигитализация“. А присъствието беше много широко - Министерството на земеделието, храните и горите, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет-Стара Загора, Български ветеринарен съюз и Съюза на ветеринарните лекари в България.

„През последните години ветеринарните лекари в България са изправени ежедневно пред редица сериозни предизвикателства, свързани с масово разпространяващи се заразни заболявания по животните и тенденцията за намаляване броя на отглежданите животни и обезлюдяването на селските райони“, отбелязва заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. Крум Неделков.

Акцентът беше върху темите за дигитализацията на ветеринарния контрол и този на хранителната верига. Според аграрния заместник-министър, нашата страна се насочва към хармонизирания подход в процеса на дигитализация – за събиране, анализ и съхраняване на данни. В тази посока е важно и бъдещото развитие на системите за подобряване на официалния надзор на хранителната верига, здравеопазването и хуманното отношение към животните и проверката на ветеринарните лекарствени продукти.      

А така ще можем да посрещнем предизвикателствата и да продължим процеса на самоусъвършенстване и повишаване на безопасността във всички аспекти на хранителната верига.

Помощ за млади земеделски производители

Младите земеделски производители могат да са сред двигателите на тези процеси. Една стъпка в тази посока е подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. До 25 ноември тази година те могат да се възползват от тази  подкрепа и да представят своите проектни предложения.

Заместник-министър Събев отбеляза, че чрез предстоящия прием ще бъде повишена жизнеспособността на земеделските стопанства и ще се насърчи заетостта в селските райони. Приоритет ще се дава на проекти за сертифицирано биологично производство. Левовата равностойност на 25 000 евро е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер, а общият определен бюджет по подмярката е 12 500 000 евро. Финансовите средства са осигурени от  Инструмента за възстановяване Next Generation EU.

Facebook logo
Бъдете с нас и във