Банкеръ Daily

Управление и бизнес

АИКБ представя Национална карта на недекларираната заетост

Асоциацията на индустриалния капитал в България ще представи Национална карта на недекларираната заетост. Тя е част от проект за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост.

Националната карта е единствена по рода си не само на национално, но и на европейско равнище. Тя съдържа огромна по обем информация за нагласите на работодателите и заетите лица към проявленията на недекларираната заетост, оценка на нейния дял, уязвимост на отделните възрастови групи към сиви практики, оценка на рисковете, които крият новите форми на заетост и тяхната приложимост по браншове, конкретни насоки за ограничаването й.

Националната карта е разработена въз основа на проведени две национално представителни проучвания сред работодатели и заети лица, дълбочинни интервюта на работодатели, кабинетни проучвания и дава ясна картина за проявленията на недекларираната заетост на национално равнище.

Картата ще бъде представена на дискусия, в която ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, работодатели и заети лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във