Банкеръ Daily

Управление и бизнес

АИКБ, БСК и КРИБ искат прегласуване на решение на парламента

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на индустриалните енергийни
консуматори (БФИЕК) настояват за прегласуване на решение на Народното събрание.

То е обнародвано на 11 ноември т.г. в Държавен вестник, като е прието на 8 ноември от парламента. Става въпрос за решението, с което се възлага на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия.
То е предложено от народния представител Владислав Панев от "Демократична България" и според него клиентите, присъединени към мрежа високо напрежение, ще получат пълния размер на компенсацията за 2023 г., ако са изпълнили определени критерии за енергийна ефективност и потребление на енергия от ВЕИ за собствени нужди.

Според бизнес организациите обаче заложените критерии са неясни и неизпълними.
В писмо до председателя на Народното събрание и с копие до председателите на всички парламентарни групи и парламентарните комисии по енергетика и по икономическа политика и иновации, както и до
министрите на енергетиката и на икономиката и индустрията четирите бизнес организации посочват:

"Решението е навременно и ще осигури за година напред предвидимост и конкурентоспособност за малките и средни предприятия в България. Посочената в т. 2.2 на решението базова цена от 200 лева за мегаватчас е и средната за европейските МСП цена на електроенергията. Ние приветстваме този подход за МСП!
Не така стои въпросът с определените компенсации в т. 2.1 от решението за потребителите от базовата индустрия. На прага на рецесия и намаляващи поръчки в енергоинтензивната индустрия се нанася тежък удар върху предприятията! По данни на европейски регулатори, нашите конкуренти от базовата индустрия в Европа плащат електроенергията си по 135 лв./MWh!

А решението на Народното събрание, вместо да дефинира условия за увеличаване на компенсациите (намаляване на цената на електроенергията) за предприятията от базовата индустрия у нас под 200 лева за мегаватчас в съответствие с добрите европейски практики, в действителност намалява размера на компенсациите и увеличава цената над тази, определена за МСП, в размер на 200 лева.
За пореден път зле обмислени предложения се приемат без обосновка във вреда на икономиката!
Базовата индустрия осигурява ликвидността на доставчиците на електроенергия и газ! Без нейните плащания кой ще поеме субсидирането на евтините ток и парно за населението?
Без базова индустрия забравяме за инвеститори, за кръгова икономика и енергиен преход, за приходи в бюджета!
Не сме против налагането на критерии! Против сме налагането на неизпълними изисквания, приети без обсъждане, които нанасят щета след щета на българската икономика!
Електропотреблението в индустрията е обусловено от физични закони, които не могат да бъдат изменени с гласуване", подчертават четирите организации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във