Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АГРОПОЛИХИМ НАДХИТРЯ КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА

Една година след сключването на приватизационната сделка за девненския торов завод Агрополихим се оказва, че купувачът Асид енд фъртилайзърс (консорциум между Юнион Миниер и Хардланд инвестмънт) е придобил неговите активи без каквито и да било задължения.


Консорциумът почти успя да прокара увеличението на капитала на торовия завод. Последната преграда за това са членовете на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). В сряда (1 ноември) те решиха, че ще оспорват издаването на депозитарна разписка за новите 22.4 млн. акции на Агрополихим с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка, гласувани от общото събрание на акционерите на 13 декември миналата година. Тогава беше решено да се емитират нови 22.4 млн. акции на Агрополихим с номинална и емисионна стойност от един лев всяка. Асид енд фъртилайзърс пък придоби тези книжа срещу неплатени от девненския завод доставки на сярна киселина към медодобивния комбинат в Пирдоп на същата сума. По този начин консорциумът между Юнион Миниер и Хардланд инвестмънт установи контрол върху 93.9% от капитала на Агрополихим.


Възражението на членовете на ДКЦК е, че гласуваното увеличение на капитала е в противоречие със Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Той обаче влезе в сила чак от 31 януари 2000 година. Затова и в началото на октомври тази година Варненският окръжен съд постанови, че организаторите на общото събрание са спазили разпоредбите на тогава действащия закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Вследствие на което Централният депозитар издаде разписка на името на Асид енд фъртилайзърс за притежание на въпросните 22.4 млн. акции на завода.


Решаваща помощ за прокарването на решението за увеличаване на капитала на Агрополихим (взето миналата година) обаче изигра държавата. Причината е, че тогава Асид енд фъртилайзърс притежаваше само 63% от акциите на завод, докато според Търговския закон такива решения могат да се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите на събранието книжа. Поведението на представителя на държавата беше известно предварително, тъй като изчистването на част от задълженията на Агрополихим по схемата дълг срещу собственост бе предвидено още в договора за продажбата на комбината.


Варненският окръжен съд вписа гласуваните промени от общото събрание на Агрополихим само седмица по-късно (на 20 декември 1999 година). По-несговорчиви се оказаха членовете на ДКЦК (тогава Комисия по ценните книжа и фондовите борси). В писмо на нейния председател Радослав Цончев до ръководството на Агрополихим се посочва, че информацията в представения пред Комисията проспект за увеличението на капитала не съдържа всички реквизити, посочени в тогавашната Наредба за проспектите при публично предлагане на ценни книжа.


Председателят на съвета на директорите на комбината Цветко Алексиев обаче не приема констатациите на Комисията. Той твърди, че решението на акционерите е изцяло в унисон със стария ЗЦКФБИД (който бе в сила до 30 януари 2000 година). Според неговите разпоредби представянето на проспект при увеличение на капитала изобщо не е задължително. Между другото новият Закон за публичното предлагане на ценни книжа също не съдържа изискване за проспект, когато новата емисия се предлага само на досегашни акционери на дружеството. Освен това Алексиев посочва, че решението на общото събрание е в съответствие с приватизационния договор и с изпълнението на инвестиционната програма на мажоритарния собственик. Председателят на съвета на директорите твърди също, че предоставените от Комисията указания за проспекта си противоречат и взаимно се изключват. Очевидно това становище са възприели и магистратите от Варненският окръжен съд, които излязоха със свое решение по случая в началото на октомври 2000 година.


С акта от 6 октомври 2000 г., когато бе издадена депозитарната разписка за новите акции на Агрополихим, приключи и операцията по изчистването на по-голямата част от задълженията му, натрупани преди неговата приватизация.


На 6 октомври миналата година 63% от капитала на торовия завод бяха продадени на консорциума между Юнион Миниер и Хардланд инвестмънт. Цената на сделката бе 1 лев, като символичната й стойност беше обяснена с огромните задължения на комбината от 93 млн. лева. Само 15 дни по-късно обаче държавата финансира безвъзмездно дружеството с 47.4 млн. лв., с които заводът погаси борчовете към основния си доставчик Булгаргаз. Така изведнъж Агрополихим се оказа със задължения от едва 45.6 млн. лева. След вписването на увеличението на капитала на дружеството те намаляха до 26 млн. лв. (според счетоводния баланс към 30 юни 2000 г., където увеличението на капитала вече е било отразено).


До месец ще разберем дали пък Асид енд фъртилайзърс дори не са спечелили от покупката на девненския торов завод. На 1 декември акционерите на компанията ще гласуват за разпределение на печалбата на дружеството за миналата година, която е в размер на 35.38 млн. лева. Тази стойност беше получена след финансовата инжекция на държавата, изразяваща се в отписването на задълженията към Булгаргаз. Въпреки това нищо не пречи на мажоритарния собственик да разпредели като дивидент цялата печалба, от което ще получи 33.22 млн. лева. И то за период, в който не е управлявал комбината.


От всички тези сметки излиза, че Асид енд фъртилайзърс придобива 93.9% от капитала на Агрополихим за един лев и поемане на задължения за 26 млн. лв., срещу което може да получи дивидент от 33.22 млн. лв., макар и година по-късно. С тази сума консорциумът между Юнион Миниер и Хардланд инвестмънт може спокойно да направи ново увеличение на капитала на комбината, да изплати всичките му борчове и накрая пак да му останат 7 млн. лв. на разположение.


Така излиза, че с поведението си държавата подарява на новия собственик на девненския торов завод тази солидна сума плюс всички активи на дружеството. От което доволни би трябвало да са и миноритарните акционери на завода. Ако схемата с разпределянето на целия дивидент проработи до три месеца след събранието (1 март), те ще получат по 1.43 лв. за всяка притежавана от тях книга, при положение че последните сключени сделки с акции на компанията бяха на единична цена от 0.37 лева. По-големи пакети книжа от Агрополихим притежават кипърската офшорка Розин инвестмънт и бившият приватизационен фонд Холдинг Света София.


Отстъпките, които бяха направени спрямо собственика на девненски завод Асид енд фъртилайзърс, определено дават преднина на Агрополихим в конкурентната борба за торовия пазар. Подобни преференции не получиха например купувачите на димитровградския торов завод Неохим (консорциумът Неохим инвест между местната фирма Евроферт и ливанската Каримекс). На шията на комбината тежат 28 млн. лв. борчове към Булгаргаз, както и около 6 млн. лв. към други кредитори. Такава неравнопоставеност вероятно ще предреши борбата за пазара на амониева селитра в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във