Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Агроминистерството подкрепя искането за намаление на ДДС за храни на 9%

Във връзка с гарантиране на качеството на българските храни са необходими и повече инвестиции в агронаука и развойна дейност. Например, всяко едно евро вложено в наука, връща 10 евро в икономиката.

Контролът от полето и фермата до трапезата гарантира производството на качествени български храни. Именно безопасността на предлаганите продукти на пазара в страната е основен, водещ приоритет в работата на Министерството на земеделието, храните и горите, подчертава заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев.

По инициатива на Министерството на земеделието, храните и горите в момента се разработва Програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти. Целта е остойностяване на потенциала на тези продукти и засилване на връзката им с общностите с оглед развитие на местната икономика и аграрния отрасъл, казва заместник-министър Събев. С нея ще се даде импулс за развитие и утвърждаване на регионални типични стоки. Той коментира още, че европейските схеми за качество не са достатъчно разпознаваеми у нас, а те са гарант за качество и могат да помогнат страната да се утвърди с нещо традиционно и уникално. 

„Стимулирането на инвестициите и въвеждане на иновации в производствения процес на български производители, насърчаването на сътрудничеството между производители и преработватели, намаляването на административната тежест, реалното противодействие на нелоялните търговски практики дават възможност за предлагане на по-голям асортимент български храни на пазара“, посочва заместник-министърът. А пандемията COVID-19 е показала, че е необходимо да се предприемат мерки, които да гарантират наличността на храни за гражданите. Това пък поставя въпроса и за устойчивостта на веригата на предлагане на храни и за повишаване на конкурентоспособността на българските фермери.

На този фон е необходимо да се намери и точният баланс между по-високите изисквания на потребителите и способността на земеделските производители да отговорят на тях. Фермерите са част от хранителната верига, в която търговците, хранително-вкусовата промишленост и производствените предприятия имат по-голяма степен на влияние. 

По отношение на въпроса за намаление на ДДС за храни на 9%, който бизнесът поставя, заместник-министър Събев подчертава, че министерството на земеделието поддържа това искане. 

Във връзка с гарантиране на качеството на българските храни аграрният заместник-министър отбелязва и необходимостта от повече инвестиции в агронаука и развойна дейност. Те са с дългосрочен хоризонт, но имат висока възвръщаемост. Например, всяко едно евро вложено в наука, връща 10 евро в икономиката.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във