Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Агрофондовете продължават да купуват земя, но рентата е по-ниска

Земята продължава да пали страсти и и през новата стопанска 2020/2021 година.

И през първият месец от новата стопанска 2020/2021 година - октомври, компаниите, заети със земеделие, попъват портфейла си от земеделска земя с нови придобивки, но и продават парцели, които не намират място в тяхната стратегия. Разбира се, заедно с това върви и процесът на комасация (окрупняване)  на притежаваните ниви. 

През десетия месец  от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, което купува, отдава под наем/аренда, окрупнява и продава земеделски и урбанизирани земи в България, са купени 580 дка земеделски земи, но  средната цена  расте и е 1109 лв./декар. 

През октомври обаче са продадени и 1377 дка на средна цена 1500 лв./декар.

Така към края на месеца „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава в портфейла си 225 079* дка земеделска земя и 122 дка градска земя. Тези земи са отдадени под наем/аренда на 427 земеделски производители и им осигуряват възможност да произвеждат основно зърнени и маслодайни култури. Договорената средна рента расте до 40.53 лева за декар. В предишните две години тази сума е била съответно по 39.95 лева и 38.20 лева. 

На 1 октомври всяка година започна новата стопанска година. Очакваните приходи от нея са 6 954 198 лв., от които авансово са събрани вече 33.4 процента. За стопанската 2019-2020 г. във фирмената каса са влезли  71.3% от дължимите вземания, a за 2018-2019 г. е събрана почти цялата договорена сума (95.4%).

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната.

"Агро Финанс" АДСИЦ също публикува данни за своята дейност. Дружеството развива дейността си в областта на инвестициите в недвижими имоти, по-специално – в земеделски земи. Дружеството може да придобива и новоизграждащи се и завършени сгради – жилищни, индустриални, стопански, както и части от такива сгради. Към края на октомври фирмата притежава инвестиционен портфейл от 138 581 дка земеделска земя. Инвестираните средства от дружеството са в размер на 43.92 млн. лева. 

Цената на придобиване е определящ критерий за фирмата. Тя трябва да бъде в рамките на преобладаващите за дадена категория земи пазарни цени или по-ниска. Към 31 октомври средната цена на придобитите от "Агро Финанс" АДСИЦ земеделски земи, с включени разходи, е 316.93 лева за декар.

"Агро Финанс“ е отдал под наем и аренда 132 хил. дка, или 95% от притежаваната земя. Договорената рента обаче е по-ниска - 52.14 лв. на дка при 53.45 лв. за стопанската 2019-2020 година. Вече са събрани 66% от сумата от тези договори за обработка. Общо 64% от вземанията за стопанската 2019-2020 г. са влезли във фирмената каса.  

Двата агрофонда притежават земеделска земя основно в Западна и Централна Северна България.

 

*Включени са и продадените земи на лизинг и на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

Facebook logo
Бъдете с нас и във