Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Агрия" разширява дейността с покупка на конкурента "Кампо 2007"

Ръководената от Юлия Ненкова антимонополна комисия разреши придобиването на всички дялове.

Единственият български производител на препарати за растителна защита "Агрия" АД вече е собственик на "Кампо 2007“ ООД - София. Това става ясно от решението на Комисията за защита на конкуренцията, публикувано на сайта на регулатора. Надзорният орган е разрешил извършването на тази концентрация посредством придобиване на едноличен контрол върху конкурентната фирма чрез закупуване на всички дялове от капитала й от настоящите съдружници – ММС-99 еоод и Амбус ЕООД.

Търговските дейности на двете предприятия са близки. Основната дейност на "Агрия" АД е в областта на производството на препарати за растителна защита и търговията с тях в страната и чужбина. Основната база на дружеството се намира в Пловдив. "Агрия" АД има дъщерни дружества и притежава участия в търговски дружества в страната и чужбина. "Кампо 2007" ООД пък е специализирано във внос и търговията на едро с препарати за растителна защита и торове. Фирмата няма участия в търговски дружества в страната и чужбина.

Следователно може да се очаква операцията да окаже въздействие върху съответния продуктово-географски пазар в страната: търговия с препарати за растителна защита и торове, обявиха от купувача.

Тя е част от цялостната бизнес стратегия на "Агрия" АД за развитие и разширяване на дейността, свързана с търговия с препарати за растителна защита в България. С тази сделка се цели подобряване ефективността на участващите в нея предприятия, оптимизация на разходите, свързани с административно-технически и организационни дейности, научно-развойни и маркетингови дейности, поддръжка и управление на единна търговска мрежа; развитие и разширяване на портфейла от предлагани продукти за българския и чужд пазар.

Наред с посочената концентрация, "Агрия" АД има намерение да придобие и едноличен контрол върху "Зенит Кроп Сайнсис" С.А. (Zenith Crop Sciences S.A.), чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Лихтенщайн. Предметът на дейност на дружеството е свързан с търговия с продукти за растителна защита, но то не оперира на българския пазар и сделката няма да окаже въздействие върху пазар в страната.

"Агрия" АД е една от първите компании за продукти за растителна защита в Европа и единствен производител в Югоизточна Европа. Препаратите й (включително манкоцеб, цинеб и техните различни смеси) са широко разпространени и разпознаваеми в над 50 страни, включително в Европа, САЩ, Русия, Китай, Бразилия и Австралия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във