Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АГРИЯ ПРЕОРИЕНТИРА ПРОИЗВОДСТВОТО СИ

Агрия АД ще инвестира 2 млн. щ. долара в производството на нов препарат за растителна защита - мангоцеб, който трябва да излезе на пазара до септември следващата година. Вложенията ще бъдат насочени главно за купуването на ноу-хау и пренастройването на инсталацията за синтез на цинеб, който е досегашното основно производство на завода край Пловдив. Две трети от инвестицията ще бъде осигурена от ЮНИОНБАНК. Пред подписване е договор за средносрочен кредит в размер на 1.5 млн. евро с банката с петгодишен срок на погасяване и две години гратисен период, съобщи за в. БАНКЕРЪ председателят на надзорния съвет на предприятието Николай Нейчев.Инвестицията се оказа необходима, след като Европейската комисия забрани употребата на цинеб в еврозоната с директива от февруари 2001 година. За излизането му от употреба допринесоха големите мултинационални компании, наложили на пазара ново поколение препарат за растителна защита (мангоцеб), тъй като досегашният български аналог (цинеб) ги конкурираше по цена. В момента Агрия е свила основното си производство до 2800-3000 т (при 5500 т през 1990 г.), с които се удовлетворяват нуждите на вътрешния пазар и се осъществява износ за страни от Северна и Южна Америка, Близкия изток и Австралия за около 3.5 млн. щ. долара. Забраната за износ за страните от ЕС е довела до намаляване на експорта с около 600 т и до загуби в рамките на 2 млн. лева. Мениджърите на дружеството очакват те да бъдат компенсирани с увеличаване на оборотите на вътрешния пазар. Продажбите на цинеб в България през тази година са нараснали с 350 хил. до 5.5 млн. лв. (по нетни цени), въпреки критичното състояние на земеделието и ниската изкупна цена на пшеницата от реколта'2002, подчерта Нейчев. Мажоритарният пакет от 53% на Агрия беше продаден от Министерството на промишлеността на 20 март 1998 г. на работническо-мениджърското дружество Агромениджмънт. Двадесет и пет процента станаха собственост по линия на масовата приватизация от бившия приватизационен фонд Калиман, които по-късно бяха прехвърлени на регистрираната в Лихтенщайн офшорка Амелория. Държавата запази дял от 20.47%, който ще бъде предложен за търговия на фондовата борса. До момента в предприятието са извършени инвестиции за около 6 млн. щ. долара, които надвишават с около 2 млн. щ. долара поетите ангажименти в приватизационния договор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във