Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Агенцията по кадастъра ще стане стратегически обект

Регионалното министерство предлага Агенцията по геодезия, картография и кадастър да бъде определена за обект със стратегическо значение. Това предвижда подготвен от ведомството проект за допълнение на правителствено постановление, с което се определят стратегическите обекти и дейности. Документът вече е публикуван за обществено обсъждане.

Основна задача на агенцията е създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри в цифров вид за територията на цялата страна, поддържането им в актуално състояние и осигуряване на основни кадастрални данни за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда, при реализиране на сделки с недвижими имот, дейности по директивата INSPIRE съгласно Закона за достъп до пространствени данни и други.  Аргументът на регионалното министерство да предложи агенцията за стратегически обект е всички изброени дейности са изцяло зависими от функционирането на информационните системи на кадастъра - Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър и Кадастрално-административната информационна система.

Тези системи трябва да отговарят на съвременните изисквания, на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни услуги, както и на промените в нормативната уредба. Чрез двете информационни системи агенцията изпълнява и задълженията си по внедряване на електронното управление, предоставяне на електронни услуги и създаване на предпоставки за автоматизиран междурегистров обмен.

С увеличаване на покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри, което в момента е 84 %, и с промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, които влязоха в сила от 22 август, значително ще се увеличават и потребителите на електронни услуги. Това създава предпоставка за риск за нормалното функциониране на информационната система, което предполага необходимостта от въвеждането на определени защитни мерки.

Включването на агенцията в единния списък за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, ще доведе до предотвратяването на негативни последици за Агенцията по геодезия, картография и кадастър и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във