Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е определена за обект със стратегическо значение

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) вече е обект със стратегическо значение. Това стана след като правителството прие допълнение на ПМС № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. С промяната ще се гарантира безпроблемното функциониране на информационните системи на кадастъра - Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) и Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

Основна задача на агенцията е създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри в цифров вид за територията на цялата страна, поддържането им в актуално състояние и осигуряване на основни кадастрални данни за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда, при реализиране на сделки с недвижими имоти и други дейности.

Именно чрез двете информационни системи се реализират всички процеси по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и дейностите по предоставяне на услуги и данни от кадастъра. Чрез тях агенцията изпълнява и задълженията си по внедряване на електронното управление, предоставяне на електронни услуги и създаване на предпоставки за автоматизиран междурегистров обмен.

За да изпълняват своето предназначение, двете информационни системи трябва да отговарят на съвременните изисквания, на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни услуги, както и да бъдат в съответствие с действащата нормативна уредба. Това пък налага и надграждане на информационните системи с необходимите функционалности, които да осигурят безпрепятствено функциониране на агенцията.

Чрез включването на АГКК в единния списък могат да бъдат предприети всички възможни мерки за предотвратяване и ограничаване на рисковете и негативните последици за агенцията и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във