Банкеръ Daily

Управление и бизнес

АЕЦ "Козлодуй" увеличива вноската си в двата ядрени фонда с 20 млн. лв.

АЕЦ „Козлодуй“ ще увеличи с 20 млн. лв. вноските си в двата фонда – „Радиоактивни отпадъци“ и „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“. Това съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова при представяне на проектобюджета на министерството като част от проекта за държавен бюджет на страната за 2021 г. Тя поясни, че основният принос за увеличението на приходите се дължи на централата.

„Стратегическата и основна цел на политиката на Министерство на енергетиката е да създаде на първо място условия, с които да гарантира  енергийната сигурност на страната, на второ място  да създаде такива условия за ефективно и екологосъобразно управление на енергийния сектор“, заяви ресорният министър. 

Петкова посочи, че изпълнението на оперативните цели ще се осъществи чрез четири бюджетни програми като разходите за 2021 година са разпределени както следва: бюджетна програма енергийно ефективно функциониране на енергийните предприятия и инфраструктура -  1 млн. 988 хил. лв.; бюджетна програма сигурност при енергоснабдяването и управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения -  61 млн. 352 хил. лв.; бюджетна програма устойчиво енергийно развитие – 2 млн. 640 хил. лв. и бюджетна програма – подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложки изследвания – 2 млн. 287 хил. лв.

По бюджетна програма администрация са предвидени 5 млн. 455 хил. лв.

В проекта на бюджет на министерството за 2021 г. в програмен формат по думите на министъра са предвидени разходи в размер на 73 млн. 724 хил. лв., в това число ведомствени разходи в размер 13 млн. 304 хил. лв. и административни разходи 60 млн. 419 хил. лв.

Министърът на енергетиката каза още, че по отношение на проекта за приходната част на проектобюджета за 2021г. е в размер от над 171 млн. лв. при утвърдени над 151 млн. лв. за 2020 г.

По отношение на разходната част по проекта за държавния бюджет за 2021 г., предвидените в закона за държавния бюджет разходи за министерството са в размер на 73 млн. 724 хил. лв. при утвърден за 2020 г. 81 млн. 572 хил. лв., или налице е намаление на разходите за 2021 г. спрямо 2020 г. със 7 млн. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във