Банкеръ Daily

Управление и бизнес

АЕЦ "Козлодуй" осигурява добра дългосрочна експлоатация на 5 и 6 блок

Добро изпълнение на работата в АЕЦ „Козлодуй“ установи мисията SALTO* на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която извърши преглед на дейностите за осигуряване на дългосрочната експлоатация  на 5 и 6 блок, съобщиха от компанията.

По време на мисията е направен обстоен преглед на документация и в работни срещи с експерти и ръководители от атомната централа бяха разгледани дейностите в областите „Организация по управление на стареенето и дейностите по ДСЕ”, „Определяне на обхвата, програми на централата и програма за коригиращи мерки”,  „Управление на стареенето на механични конструкции, системи и компоненти”, „Управление на стареенето на конструкции, системи и компоненти на електрическо оборудване и на системи за контрол и управление”, „Управление на стареенето на строителни конструкции, системи и компоненти”, „Управление на човешките ресурси, компетенции и знания за дългосрочната експлоатация ”.

От екипа, съставен от експерти от Чехия, Испания, Словакия и Обединените арабски емирства, както и трима представители на МААЕ, отбелязват, че добро изпълнение на работата ще бъде споделено с международната професионална общност.

Заедно с това са били направени и предложения за по-нататъшно подобряване на изпълняваните дейности за безопасна дългосрочна експлоатация.

Ръководителят на екипа на МААЕ Габор Петьофи отбеляза, че персоналът на АЕЦ „Козлодуй” е демонстрирал професионализъм, откритост и отзивчивост към предложенията за подобрения и че мерките за безопасна дългосрочна експлоатация се изпълняват своевременно и отговарят на стандартите по безопасност на Международната агенция за атомна енергия.

Изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй” високо оцени подкрепата, която МААЕ оказва на атомната централа, и подчертава, че резултатите от тази мисия ще допринесат за усъвършенстване на дейностите за осигуряване на безопасната работа на 5 и 6 блок в периода след удължаването на експлоатационния им ресурс.  

Проведената сега мисия SALTO бе предхождана от две предварителни мисии (Pre-SALTO) – една за 5 блок през 2016 година, и една за 6 блок през 2018 година.

АЕЦ "Козлодуй"

е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

АЕЦ „Козлодуй” има значителна роля и за началото на процеса на либерализация на енергийния пазар в България като първата компания, регистрирала сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени. Дружеството е бизнес партньор за широк кръг пазарни участници, както в страната, така и на регионалните пазари.

 

SALTO* – Safety Aspects of Long Term Operation – Аспекти на безопасността при дългосрочна експлоатация.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във