Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АЕЦ КОЗЛОДУЙ - ОБИКНОВЕНА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ

ИЛИ ИСТОРИЯ С ПРЕДИЗВЕСТЕН КРАЙНезависимо от студената зима, електроенергийната система на България засега задоволява нарасналото вътрешно потребление. Ток остава и за износ. Макар и на кантар резерви за повече производство все още има. По груби сметки всеки един от първите четири 220-мегаватови блока на АЕЦ Козлодуй годишно произвежда електрическа енергия на стойност около 100 млн. щ. долара, или общо 400 млн. долара. Не е без значение, разбира се, и че това производство формира 20% от цялостния енергиен баланс на държавата. От Европа обаче настояват четирите български ВВЕР-блока да бъдат затворени и надеждно погребани. Първите два са близнаци на онзи взривил се чернобилски реактор, който през 1986 г. уби хиляди и застраши здравето на милиони. През юни 1993 г. международният натиск принуди правителството на Любен Беров да подпише споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Фонда за ядрена безопасност. Според текстовете му срещу безвъзмездна помощ от 24 млн. евроБългария се задължава да спре блокове I и II на АЕЦ Козлодуй до началото на 1998 г., а блокове III и IV - до края на 1998 година. Споразумението е при условие, че са изпълнени определени проекти, гарантиращи доставките на електроенергия и осигуряване на енергийния баланс на страната, както и при положение че е обезпечено финансиране.Онези 24 милиона евро са усвоени много бързо. Но у нас като че забравят за останалите клаузи в документа. Все пак свалят табелите Достъпът строго забранен от площадката в Козлодуй и отварят напълно централата за международни инспекции и експертизиМинават години, сменят се политики и правителства... Междувременно е изпълнена широкомащабна триетапна Програма за повишаване на ядрената безопасност и радиационната защита на четирите малки блока на АЕЦ Козлодуй. За това са изразходвани 130 млн. щ. долара собствени средства на НЕК (срещу онези подарени 24 млн. евро). Извършени са оценки от авторитетни международни институции и специалисти от германската компания Сименс, американската Уестингхауз, френската Фраматом. Всички те на експертно ниво доказват, че малките реактори ВВЕР-440 са в добро състояние и равнището на ядрената им безопасност и радиационната им защита е нараснало значително до международно приемливо ниво. Няколко международно признати института паралелно изследват метала на реакторите и независимо един от друг заявяват, че блокове I и II могат да работят безопасно до 2010 г.и/или до изчерпване на ресурса. За III и IV реактори сроковете са от 6 до 8 години по-дълги.После идва 1998 г., когато според споразумението от 1993-а трябваше да се затворят първите четири реактора. България обаче не е успяла да изпълни нито едно от залегналите в него условия:* не е завършено изграждането на ПАВЕЦ Чеира;* не са модернизирани блокове V и VI на АЕЦ, нито пък е приключила рехабилитацията на ТЕЦ Варна;* не са изградени заместващи мощности, топлофикационните централи в София и Перник не са модернизирани и не са преминали към смесено производство (на топлинна и електроенергия).Правителство на СДС, което твърдо е заявило приоритета си да станем част от Европа, е подложено на нов масиран натиск. Под пресата на политически пазарлъци започва нов кръг от преговори - дълги и изнурителни, придружени с парламентарни декларации и лобистки люшкания за и против.Следва ново споразумение, подписано в края на 1999 г. от тогавашния премиер Костов и еврокомисаря Ферхойген. В него е записано, че:* България ще затвори блокове I и II на АЕЦ Козлодуй преди 2003 година;* Отчитайки споразумението за ядрена безопасност и други релевалентни фактори относно датите за затваряне на реактори III и IV, до края на 2002 г. България ще договори с Комисията окончателните дати за затваряне на тези реактори, според Комисията не по-късно от 2006 година...Европейската комисия от своя страна, отчитайки финансовите последствия от по-ранното затваряне на атомните реактори, както и необходимостта от поддържане на конкурентоспособен енергиен сектор, се ангажира да предостави на България многогодишно финансово съдействие, изразяващо се в:* Безвъзмездна помощ от 200 млн. евро през периода 2000-2006 г. в рамките на програма ФАР. Отпускането на втората половина от тази помощ ще бъде потвърдено от Комисията през 2002 г. в зависимост от официалното обявяване от страна на България на датите за затваряне на реактори III и IV;* Заем от европейския консорциум Евратом на стойност 250 млн. евро за модернизация и повишаване на ядрената безопасност на блокове V и VI на АЕЦ Козлодуй.В края на 1999 г. получихме щедри обещания и че: * Европейската комисия още през следващата година ще поеме инициативата да мобилизира международните финансови институции и други международни донори за осигуряване на допълнително финансиране;* Ще бъдат предложени други финансови механизми, поощряващи доближаването на икономиката и инфраструктурата на страната към европейските критерии;* България ще получи и подобаващо признание на усилията си за членство в Европейския съюз и НАТО.Третото обещание бе изпълнено почти светкавично: Коледа`99 ни донесе покана за започване на преговори за членство в ЕС. Но обещаните донорскимилиони останаха за бъдеще неопределеноВпрочем досега напълно е изпълнена онази клауза от споразумението Костов - Ферхойген, която ни обещаваше заем за модернизация на хилядниците в АЕЦ. Окончателната сума, отпусната от Евратом, е 212.5 млн. евро. В документите по кредита експертите в бранша откриха единствените засега официални ангажименти на държавата за затваряне на ядрени блокове - пълно и окончателно закриване на I и II блок преди 2003 година. Днес, две години по-късно, България отново е в пресата анти-АЕЦ. И отново почти никое от предварителните условия за затварянето на реакторите не е изпълнено. Според експерти на Международната агенция по ядрена енергетика и специалисти, ангажирани с програма ФАР: * Не са преработени натрупаните радиоактивни отпадъци от експлоатацията на блоковете;* Не е въведено в експлоатация хранилище за междинно съхраняване или окончателно погребване на преработените ядрени отпадъци (около 5 млн. щ. долара);* Не е въведено в експлоатация допълнително хранилище за отработило ядрено гориво (около 300 млн. щ. долара);* Не са разработени нормативни документи, регламентиращи процеса на извеждане от експлоатация (около 0.8 млн. щ. долара);* Не е разработена проектна и техническа документация, регламентираща провеждането на дейностите преди първия етап на извеждане от експлоатация (около 0.8 млн. щ. долара).Не бива да пропускаме и същинското извеждане на реакторите, което в експертните разработки е разпределено на четири етапа:Прекратяването на експлоатацията се извършва за 4-5 години, а прогнозните разходи са 55 млн. щ. долара;Вторият етап включва подготовка за безопасно съхранение, срокът му е три години, а необходимата сума е 66 млн. щ. долара; Следва период на безопасно съхранение с продължителност 50-70 години и необходими средства по 1.5 млн. щ. долара на година;Последният етап е ликвидация на безопасното съхранение, чийто срок не е оценяван поради голямата отдалеченост във времето. Онези 200 млн. еврообещани в споразумението от 1999-а, засега са недостъпни. Наистина в ЕБВР е налице донорски фонд Безопасност на АЕЦ Козлодуй, но той все още не е ефективен. От лондонската банка съобщиха, че се предвижда към централата да бъдат насочени само 60 млн. евро, и то конкретно за безопасно съхранение на ядрените отпадъци. Други 30 млн. евро ще отидат за рехабилитация и модернизация на общинските топлофикации в София и Перник. Гранд от 3.4 млн. евро е планиран за измервания в областта на енергийната ефективност. Каква ще е съдбата на останалите евро до 200 милиона - на този етап не е ясно.Не е ясно и защо вместо да се борят за неполучените милиони и да търсят откъде ще вземат недостигащите, новите ни управници се включиха в самодеен театрален римейк. Спираме ги - Не ги спираме.Докато ошашавената публика напразно очакваше отговор, гръцкият премиер се похвали, че за час време е успял да агитира нашенския да затвори III и IV блокове на АЕЦ Козлодуй през 2006 година. Новината бе посрещната с ликуване и от северните ни съседи - в Букурещ започнаха да пресмятат по колко ще ни продават недостигащата електроенергия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във