Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Адванс Терафонд“ вече купува по 1806 лв. декар земя

През юни от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, от групата "Карол", са купени 345 дка земеделски земи при средна цена 1806 лв./дка - най-високата от началото на тази година. Тя е с 30% по-висока от средната за месец май, когато беше 1386 лева на декар.

През месец не е имало продажби на имоти, но е получено окончателно плащане по два договора за продажба на разсрочено плащане от 2019 г. за 422 дка земеделски земи, посочва дружеството в редовния си месечен бюлетин.

Така към края на юни има увеличение на портфейла от земеделски земи, като от януари досега в него са добавени 2464 декара и е в най-големия си обем тази година. В резултат „Адванс Терафонд“ притежава 185 018* дка земеделска земя и 60.8 дка земя в урбанизирани територии, съобщават от дружеството в своя месечен бюлетин.

За стопанската 2021-2022 година общо 144 034 дка от портфейла на агрофонда са отдадени под наем. Дружеството има договори с 446 земеделски производители, които са подсигурени със земя за обработване и ще произвеждат основно зърнени и маслодайни култури. Средната рента, която те ще плащат за използване на тези ниви, е 41.64 лв./дка, като тя расте в последните две стопански години.

Очакваните приходи от най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната у нас за стопанската 2021-2022 г. са в размер на 5 997 842 лева. От тях авансово са събрани вече 46.4 процента. За стопанската 2020-2021 г. арендаторите са изплатили 90.3% от дължимите вземания, a за 2019-2020 г. - 98.3 на сто от договорените суми.

 

* Включени са и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във