Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Администрацията ще си набавя експерти чрез стипендии

Държавната администрация ще обучава експерти чрез стипендии. Днес правителството прие списък на специалностите, за които в отделни администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2018 г.

На практика за първи път стартира стипендиантска програма, която е регламентирана в Закона за държавния служител. Целта е да се привлекат бъдещи служители, които се обучават в специалности, необходими за администрацията, още преди да са завършили. Одобрените стипендианти ще имат наставник по време на провеждането на програмата и ще са задължени да работят в съответната структура минимум три години след завършване на висшето си образование.

За обявените позиции могат да кандидатстват студенти – български граждани, които са завършили трети курс по специалност, включена в списъка. Изборът се провежда от комисия в съответната администрация на три етапа – подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя в зависимост от бюджета на конкретната структура, като няма да надхвърля 330 лв.

Списъкът на специалности се актуализира ежегодно по предложение на администрациите, а за тази година са включени строително инженерство, геодезия, информационни системи и технологии, публична администрация, аграрни науки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във