Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

А ТИ ЗАЩО СИ БЕЗ ШАПКА?

Новият устав за войсковата служба в армията вече е факт, макар че за широката публика обнародването му в Държавен вестник в края на август вероятно е останало незабелязано. За малцинството, което чакаше с нетърпение новите правила, регламентиращи условията в професионалната ни вече армия, този текст по-скоро ще го разочарова. Идеята бе новият устав да смени закостенелите и недемократични постановки от социалистическата наборна казарма. За съжаление първото впечатление е точно обратното. Оказва се, че военнослужещите вече имат само задължения и забрани, а правата им са описани в съвсем сбита форма.
Така например на хората с пагони се забранява да разгласява факти, сведения и предмети, представляващи класифицирана информация, както и да изразяват публично отношение по въпроси, съдържащи секретна информация. Иначе казано, те нямат право на никакво лично мнение по теми, свързани с войсковия живот. Забранява се също използването на устройства за заснемане, за аудио- и видеозаписи при изпълнение на функционалните им задължения, при учения, тренировки, военни игри, при носенето на караулната и патрулната служба в България и извън страната. Какъв контраст с репортажите на CNN, които показваха усмихнати американски военни в Ирак, снимащи се за спомен пред президентския дворец на Саддам или на фона на горящите нефтени платформи.
Недоумение буди и текстът от новия норматив, който забранява на военните да отказват изпълнението на служебните си задължения по религиозни мотиви. Подобна разпоредба в Съединените щати би довела до шумни съдебни процеси. Освен това на военнослужещия, когато е в униформа, се забранява да държи ръце в джобовете си по време на движение и в присъствието на по-старши; да стои и да се движи в строй без шапка; да носи други украшения, знаци и емблеми освен утвърдените за носене с униформата; да седи в присъствието на по-старши без негово разрешение; да пуши по време на движение и в присъствието на по-старши без негово разрешение. Ако това ще стегне войската - добре.
Е, има и някои възможности за защита на личните права. Ако военен се почувства засегнат от висшестоящ, ще може да подаде рапорт. Но и в този случай има уловка. Рапортът се депозира в писмен вид до непосредствения началник, който го придвижва по команден ред до компетентното длъжностно лице. А ако прекият командир е обект на жалбата? Според чл.150 военнослужещият не може да бъде преследван заради подаден рапорт, предложение или сигнал. Практиката обаче показва друго. Все още е пресен скандалът в танковото поделение в Казанлък, при който началникът на щаба заплаши подчинените си жени с уволнение, ако подадат жалби срещу него за сексуален тормоз.
Решението по рапорта се взема, след като се изяснят обстоятелствата и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица. Но военнослужещият има право да подава жалба само лично за себе си. Ако той констатира друга нередност, несвързана с неговата персона, ще трябва да си затвори очите.
Разбира се, в ревизирания устав са налице и позитивни моменти. Повечето са в глава четвърта, разглеждаща задълженията на длъжностните лица при участието им в мисии и операции извън страната. При положение, че поддържаме контингенти в Ирак, Афганистан, Косово, Босна и в операциите на НАТО в Средиземно море, такъв раздел бе задължителен. Досега тази дейност на армията се регламентираше от заповеди на министъра и на шефа на Генералния щаб. Най-после е дефинирано понятието контингент, което досега отсъстваше като термин в българските устави. Определен е и начинът на разполагането му съгласно клаузите и договореностите между страните, участващи в мисията. Описана е и организацията на войсковата служба в района. Забранява се самоволното преместване на личния състав от определената му за настаняване сграда в друга. Оръжието и боеприпасите се съхраняват в помещенията, в които е настанен личният състав, а не в отделни помещения, както е в българските поделения. Бойните задачи се поставят от старшия началник в района на операцията и се конкретизират за всяко подразделение. Формированието е в състояние на готовност за изпълнение на оперативните задачи едва след изучаване на обстановката, степените на готовност, основните оперативни мероприятия, процедурите за взаимодействие в хода на операцията и усвояването на основните прийоми на действия. Този текст е изключително важен. На практика той забранява на командира да вкара контингента в бойни действия, ако преди това той не е преминал задължителните процедури за подготовка.
Дали новият устав ще отговори на всички нужди на новата професионална българска армия, ще се разбере, след като започне неговото прилагане. Остава надеждата, че Генералният щаб ще е склонен да ревизира в движение допуснатите слабости.

Facebook logo
Бъдете с нас и във