Банкеръ Daily

Управление и бизнес

9 общини са отличени за изпълнение на проекти по ОП „Региони в растеж“

Община Ловеч е отличена за „Най-отговорен поглед в бъдещето" за инициативата „По водите на р. Осъм“.

С участието на кметове, областни управители, представители на бизнеса, НПО и граждани в Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас днес се проведе Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2021 г. То беше открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Нина Стоименова. В него участва и заместник-регионалният министър Валентин Граматиков.

С девет награди в три категории са отличени общини - бенефициенти по Програмата, като оценка за приноса им в изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. и доброто сътрудничество и положените усилия при изпълняване на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това стана по време на Годишното информационно събитие на оперативната програма с участието на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Нина Стоименова. 

В първата категория бяха отличени общините с най-добро финансово изпълнение през 2021 година. Това са бенефициенти, допринесли в най-голяма степен за постигане на целите, заложени за постигане през тази година. С най-голяма стойност на одобрените разходи от Управляващия орган на програмата беше отличена община Русе. Неин подгласник е община Стара Загора. Община Пловдив зае водещо място по отношение на платените разходи от Управляващия орган на ОПРР през тази година. 

Община Бургас е победител в категорията за „Най-иновативен обект по ОПРР“ с изградения и успешно функциониращ Център за съвременно изкуство и библиотека. Бургас получи и Голямата награда за „Най-ефективна община“. Подгласник в тази категория е Столична община. 

В категорията „Най-отговорен поглед в бъдещето“ бяха отличени две общини - Ловеч и Сливен, инициатори на създадените две партньорски споразумения за подготовка на Интегрирани териториални инвестиции за периода 2021-2027 година.  

Наградата за Ловеч е за инициативата  „По водите на р. Осъм“.  Идеята акумулира усилията на пет общини по поречието и областните управи на Плевен и Ловеч. Сътрудничеството е с цел изпълнение на проекти и дейности между партньорите. След получаването на отличието кметът Корнелия Маринова каза: „Партньорството и интегрираният подход са гаранция за резултатите. Река Осъм е важна за нас – красива, с много неизползван потенциал, а и защото крие рискове за здравето и живота на населението и ние искаме да укрепваме бреговете й. Важна е и защото е петата по големина река у нас, в нея се вливат 13 други реки. Това ще ни позволи да имаме и нови места за отдих. Привличаме и НПО, и бизнеса. Експертите работят от февруари. За нас е важно, че и петте общини са в Северозападния регион за планиране и това дава добри възможности. До момента хидроложко изследване не е правено, сега сме в етап на възлагане. След това ще формираме цялостните проекти за кандидатстване.“ На 27 октомври 2021 г.кметовете на Ловеч, Троян, Летница, Левски и Никопол, както и областните администрации на Ловеч и Плевен, подписаха инициативата „По водите на р. Осъм“.

Признанието за Сливен е за създаването на обща индустриална зона между общините Сливен, Тунджа и Ямбол като нова инвестиционна дестинация в региона. Той е посочил още и инициативите за включване на селата от община Сливен в новите стратегии за развитие на местните инициативни групи (МИГ) на съседните малки общини, които се финансират от Програмата за развитие на селските райони. Сред тях са Твърдица, Стралджа и Елена.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във