Банкеръ Daily

Управление и бизнес

70% дивидент ще плати „Общински пазари“ ЕООД на Община Русе

Седем от осемте общински еднолични дружества приключиха финансовата 2019 г. с положителен резултат, съобщиха от Общита Русе. Изключение прави само „Общински транспорт – Русе“ ЕАД.

„Общински пазари“ ЕООД, което стопанисва 13 търговски обекта, приключи миналата година със счетоводна печалба в размер на 173 хиляди лева. Приходите на дружеството са формирани основно от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения. Те запазват стойността си от 2018-а, благодарение на направените реконструкции на Централен общински пазар, пазар „Сан Стефано“, покрития пазар и пазар „Рибката“. Изграден е и нов търговски обект в град Мартен. Търговските площи са привлекли нови наематели и се е увеличил интересът от страна на клиентите. За миналата година фирмата „Общински пазари“ ЕООД е внесла в бюджета на Община Русе 280 хил. лева. През тази година дружеството има намерение да изгради нов пазар и търговски обекти в кв. „Здравец Изток“, както и да проектира нови обекти в кв. „Чародейка Север“ и кв. „Дружба 3".

Управителите на общинските търговски дружества – лечебни заведения: „Диагностично консултативен център 1 – Русе“ ЕООД, „Медицински център 1 –Русе“ ЕООД, Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД, „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД, са представили пред комисията за оценка на финансово-икономическите резултати, назначена със заповед на кмета на Община Русе, своите намерения за 2020 г., свързани с инвестиции в материалната база, в закупуване на медицинска апаратура и техника, както и в квалификация на персонала.

Комисията, след извършения анализ на финансово-икономическото състояние е предложила да бъде определен 70% дивидент за Община Русе от печалбата на „Общински пазари“ ЕООД след данъчното й облагане. За лечебните заведения е определен 15% дивидент, като получените суми ще бъдат заделени и използвани единствено за нуждите на здравеопазването.

Ру̀се е най-големият български град по поречието на река Дунав и петият град по големина в страната. Той е административен център на едноименните община и област, както и икономически, транспортен, културен и образователен център от регионално и национално значение. Населението на Русе е 144 600 души към края на миналата година. Градът е на 310 км от София и на 75 км от румънската столица Букурещ. Той е потенциален стратегически интермодален и логистичен център на страната и на Югоизточна Европа, като се има предвид географското му положение, утвърдената му роля на важен промишлен център, както и наличието на първия в страната пътен и железопътен мост над река Дунав - "Дунав мост". Реката приобщава града и към европейския транспортен коридор № 7, създавайки условия за търговско и круизно речно плаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във